brakvand logo stort

Glenstrup og forventninger!

Tirsdag den 30. maj 2017.

170530 glenstrup holmgaard

Super parkerings, opholds- og søsætningsfaciliteter i den vestlige ende af Glenstrup Sø.

Glenstrup Sø.

Den godt 4,5 kilometer lange og små 30 meter dybe sø er en sen starter. Vanddybden holder vandtemperaturen nede og geddernes gydning, væksten i rankegrøden og rørskoven, er nok tre uger efter Gudenåen. 

Inden jeg påbegyndte fiskeriet, var der tid til en god snak med entreprenøren der er godt i gang med fjerne den gamle opstemning og ålekisten. Snart vil der være fri passage mellem Sø, Skals Å og Limfjorden. Efter 900 års spærring vil ål, ørreder, aborre og helt igen kunne svømme frit i hele vandsystemet. 

I Glenstrup Sø er der flere fine tilløb som ørrederne vil kunne gyde i. Men skal det være helt godt, og det skal det vel, trænger vandløbene til en kærlig hånd og visse steder til lidt frisk gydegrus. 

Dagens fiskeri

Bemærkede med det samme at søens vand stadig er en smule farvet. Vandet er brunligt som følge af forårets opblomstring af kisel alger, der dog forvinder i løbet af de næste par uger. 

Havde efter få kast en smuk gedde i den rigtige størrelse der tog min flashflue overfladen. Det blev imidlertid til en kort fornøjelse, da gedden netop som jeg fået løslinen ind på hjulet, takkede af. 

Flere gedder viste forsigtig interesse for fluen og det blev til en af de dage, hvor antallet af afhoppere nok var lig det antal gedder jeg havde i hånden - det var seks stykker. 

Brian Thyregod, der for anden gang besøgte søen fangede også sin første Glenstup gedde. 

 170530 glenstrup holmgaard aalekiste

Efter 900 års spærring er der snart frit løb mellem Glenstrup Sø, Skalsåen og Limfjorden. 

170530 glenstrup holmgaard boat eng

Engen i fuld flora, kan jeg kun blive i godt humør af...