brakvand logo stort

Morgen i mundingen!

 Onsdag den 12. august 2020.200812 randers fjord solopgang

Var fremme godt tre kvarter inden solen stod op og havde da hele yderfjorden for mig selv. 

Randers Fjord

Vind og overfladefisk!

Vinden var i det østlige hjørne og vandstanden på det højeste. 

Efter godt et kvarter i Mosqeetoen stoppede den indadgående strøm og et øjeblik stod vandet "stille" Snart var vandet dog på vej ud af fjorden, i begyndelsen i en svag strøm, snart løb det stærkt. 

Bemærkede at der var en del overfladeaktivitet og det så ud som det var småsild der blev jagtet af både hornfisk og makrel. Så også et par ørreder i gang med morgenmaden.

Startede fiskeriet ud langs med sejlrenden og sluttede af inde i "Gammeldybet". 

Havde et par hornfisk og en enkelt ørred til at tage fluen. Så eller mærkede desværre ikke noget til de større ørreder eller de multer som vi tidligere kunne finde i store stimer i området. 

Masser af føde

Sejlede omkring i det lave vand og kikkede på de mange fjordrejer og kutlinge der trives i stort antal her. Tydeligvis kunne være flere rovfisk, så hvis det lykkes at få genstartet udsætningen af smolt, er det ikke fødemangel hverken de naturlige eller de udsatte ørreder kommer til at lide af!

200812 randers fjord fugle

Skarv og måger nyder også solopgangen fra revlerne i yderfjorden. 

200812 randers fjord mosqeeto

Efter omkring 3 gode timer var det tid til at returnere. Fik da jeg kom en god snak med havnefoged Christian Heibel Godsk, der kunne fortælle om en god sommer ved havnen hvor mange havde været forbi og bl.a nydt godt af de mange makrel, som i perioder trak ind på ædegilde i fjorden.