brakvand logo stort

Grå dag under klinten

Tirsdag den 17. november 2020.201117 karlby klint stranden sangstrup

Nød kaffen på stranden - bestemt ikke den værste udsigt på en grå novemberdag. Der hvor vi trak bådene op lettede en stor flok skarv, vel 200 - 300 stykker. 

Djursland, Karlby Klint

En enkelt viste sig i overfladen

Efter kaffe og rundstykker fik vi søsat vores kære pontonbåde. Fiskede med vinden, der gik på langs med kysten og kunne med de gode betingelser, kun være optimister. 

Efter godt en halvtime så vi begge en blank storørred rulle engang i overfladen. Et savnet og selvfølgelig dejligt syn! ¨

Området blev gennemfiskes, men desværre uden vi fik kontakt til den attraktive fisk. Fluerne blev også byttet ud et par gange, og efter godt 15 minutters kast og præsentation drev vi videre med vind og strømmen østpå. 

Fiskede nogle timer inden frokost uden at mærke noget.

Efter frokosten fiskede vi ved at padle vores både op mod vinden og skiftevis kaste ind mod stranden og ud mod dybet. 

Endnu et par timer gik uden at vi så eller mærkede noget til fiskene. 

Snak med ny lystfisker

Da jeg kom i land var en anden lystfisker ved at pakke ud. Jeg blev spurgt til hvordan turen var gået og om vi havde fanget noget...

Min nye lystfiskerven fortalte at han var begyndt på fiskeriet i foråret forbindelse med Corona. 

Han havde været på mange ture, morgen dag og aften, men havde kun været heldig at fange lidt hornfisk først på sommeren. 

Hvordan fanger I alle de ørreder vi ser på Facebook? Hvorfor fanger jeg ingen? 

Jeg fortalte Corona-lystfiskeren, at fiskeriet gennem tiderne er blevet dårligere. Fortalte at Gjerrild, Fornæs, Karlby og Sangstrup blot for få årtier siden, var sikre pladser der altid kunne levere et par gode torsk eller sej. Kunne også fortælle at der blot for få år siden, også efter at torsken og sejen var forsvundet, var en rimelig god bestand af ørreder. 

Ørreder er der stadig, men de er blevet færre ikke mindst på grund af reducerede udsætninger og en forværring af tilstanden i gydevandløbene, der siden "landbrugspakken" er blevet forringet bl.a. på grund af sandvandring. 

Min nye lystfiskerven sagde han fik lidt at tænke over.... Bl.a. stillede han spørgsmål til brugen af fisketegnsmidlerne...

Jeg pakkede sammen, mens min ven gik ned til stranden. Håber han fik fat i den store ørred. Det har han fortjent. 

201117 karlby klint

Vadefiskeren har ikke gode betingelser, men når vi fisker fra pontonbåden går det godt. 

201117 karlby klint mong

Henrik Minor Vedel fisker på med og ind mod stranden. 

201117 karlby klint blaeretang

God strøm, rev og masser af blæretang der vajer i strømmen er normalt ensbetydende med et godt fiskeri.