brakvand logo stort

Løse grødefisk!

Torsdag den 10. august 2017.

170810 gudenaa weed protection

Masser af grøde. Fiskede med popper og med denne grødebeskyttede flue! 

Gudenåen ved Randers.

Masser af gødning fra landbruget får grøden i vores vandløb, herunder Gudenåen til at vokse eksplosivt. Løsningen er ikke mere af den dyre og ødelæggende grødeskæring, men derimod en reduktion af landbrugets overforbrug. 

Efter at den invasive vandremuslingen har etableret sig i Gudenåen, er vandet år for blevet klart. Vandremuslingen æder algerne, og når vandet er klart og godt gødet vokser alle vandplanter med rekord fart. 

Fiskede det meste af formiddagen og havde kontakt til to gedder. En tog popperen som jeg startede med.  Den næste en sort flashflue med grødebeskytter. Begge gedder gik i grøden og slap på den måde af fluen.