brakvand logo stort

Morgentur i Gudenåen

Tirsdag den 29. maj 2018.180529 gundenaa karen lagoni

Dagen startede med en heftig byge og lidt lyn og torden. 

Gudenåen. Stevnstrup til Randers. 

Formanden for Gudenåkommiteen og byrådsmedlem Karen Lagoni var klar til at indtage forsædet i guide kl. 04.00.

Mens vi pakkede ud og klargjorde grej og guidebåd kunne vi se lyn og høre torden i det fjerne. 

I åen og nedstrøms kom vi dog. 

Udover at vi skulle overliste en gedde, skulle vi nyde den fine morgenstemning og selvfølgelig tale om nogle af de politiske udfordringer der er medhensyn til Gudenåen. 

Selvfølgelig kom vi ind på spærringen ved Tange og de mange negative konsekvenser den har Gudenåen, som alt andet lige er et nationalt vandløb hvis skæbne ikke skal afgøres af særinteresser i enkelte kommuner.

Derudover blev det store pres for lodsejerne om øget grødeskæring og en uddybning blev vendt. Vi kunne ved selvsyn se at grøden trives og har det godt takket være "vandvarmeren" Tange Sø, og takket være masser af gødning fra landbruget. Vi kunne også se hvorledes åen tilpasser sig med strømrender. Når det er lavvandet i fjorden skal vandet nok finde ud i fjorden.

I stedet for mere grødeskæring og opgrevning, ville det være langt mere givende at lade Gudenåen løbe frit ved Tange. 

Karen Lagoni kunne også ved selvsyn se hvorledes det stigende tidevand fra Kattegat og Randers Fjord fik vendt strømretningen i Gudenåen. 

Gedderne viste sig men blev ikke kroget!180529 gundenaa karen lagoni lavvandet

Vandstanden i nedre del af Gudenå og Nørreåen er påvirket af tidevandet. Når vandstanden er lav i Kattegat og i Randers Fjord er der også lavvandet nedstrøms Nørreåen udløb. 180529 gundenaa karen lagoni sandrevle

Gudenåens og Nørreåens lodsejere påstår at det er mudderbanker der ligger opstrøms E45. Som det fremgår er det fineste sand fra Gudenåen.180529 gundenaa karen lagoni naturcenter 

Da vi ankom til Naturcenteret var vandet stigende og vi oplevede hvorledes tidevandet fik Gudenåvandet til at løbe "baglæns".