brakvand logo stort

Isflager i klart vand

Lørdag den 22. februar 2016.

160220 skellerup is grej

Vandet var klart som gin og strømmen var udadgående.  

Mariager Fjord, Skellerup.

160220 skellerup is

Ikke alle paldser kunne fiskes på grund af isen. 

Det blev til et par timers stemningsfyldt fiskeri i den optøende fjord. 

Vandet var faldet og efterhånden drev der så mange isflager med strømmen at det var svaært at undgå at få fluen til at hænge i. 

Så ikke noget til ørrederne på dagens tur. 

Valgte på vejen retur til Randers at køre forbi Østerkær Bæk, hvor der tidlige har været en massiv søørred gydning. Desværre har Glenstrup Sø's bestand af ørred det ikke godt, hvilken bl.a. kan illustreres ved, at der kun var tydelige gydebanker på få af de ellers velegnede gydepladser.