brakvand logo stort

I Lergravene

Onsdag den 11. oktober 2017.171011 hadsund mong

Henrik Minor Vedel har i dagens anledning udskiftet rattet i bussen med gashåndtaget på påhængsmotoren. 

Mariager Fjord, Hadsund.

Søsatte fra Hadsund siden og satte kursen mod Mågeøen og sydsiden. Vandet var stigende, og der var en god trafik af joller på vej ud, eller ind med fangsten fra de mange ruser der stadig står så tæt, at det er umuligt ikke at komme i konflikt med afstandsreglerne. 

Havde håbet på at der var gang i ørrederne. Så dog kun et par enkelte og havde et enkelt diskret nap i fluen. 

Kunne se at der var en del skrubber på det lave vand som i forbindelse med deres flugt dannede en "støvsky". Også mange kutlinger og fjordrejer.

171011 hadsund ruser

Mens politikerne endnu engang afviser at totalfrede den udrydningstruede ål, fiskes der intensivt med ruser. Eneste håb ål for ålen, er efterhånden kun EU, som har den europæiske åls overlevelse på dagordenen.