brakvand logo stort

Morgen i alger!

 Fredag den 8. juni 2018.180608 mariager kongsdal green alger

Grønalgerne er for alvor begyndt opblomstringen.

Mariager fjord, Kongsdal

Søsatte ved Kongsdal inden solopgang. Selv om jeg ikke forventede at se ørreder, havde jeg rigget en stang til med flydeline og en stor skumflue. 

Sejlede omkring i området og kikkede på alger, bund og efter liv. Så kun tanglopper tæt på land. Målte også vandtemperaturen til over 20 grader.

En måned med sol og svag vind er mere end den næringsrige fjord bryder sig om.

Sommeren dokumentere at lempelser til landbruget i seneste landbrugspakke er gift for vandmiljøet.

Algerne i fjorden "nyder godt" af den rigelige gødning der stammer fra landbruget. I overfladen er der store "øer" af grønalger og på bunden ligger brunalger i iltforbrugende forrådnelse.

Vandet er også mange mange steder rødligt og iltfattigt. På lidt dybere vand er der iltfrit.

Også sørgeligt at se hvor intesivt der fiskes efter den udrydningstruede ål, som pga ilforholdene "presses" ind på lavere vand.

Forhåbenligt er ørrederne søgt ud mod Kattegat eller op i vandløbene.180608 mariager kongsdal skum

Havde gjort fluestangen klar med "Skumdyret" på forfanget. Kastede dog ikke en eneste gang. 180608 mariager kongsdal bundgarn

Vi har politikere der vil have havbrug og svinehegn, men som ikke kan finde ud af at ålen er udrydningstruet og derfor fortsat tillader et intensivt fiskeri. 

 Nød den smukke morgen, men blev deprimeret over fjordens tilstand og fiskeriet efter den udrydningstruede ål