brakvand logo stort

Godt for fjorden!

Lørdag den 18. august 2018. 180818 ornedalen vind

Masser og vind og køligere vejr er lige hvad fjorden har brug for!

Mariager Fjord, Ørnedalsbugten 

En efter en lang, hyggelig og våd aften hos Las Andersen i Floes, gjorde det godt at komme en tur på fjorden. Norske Lars B. Johansen der havde været med til at gøre aftenen og natten festlig, var bestemt heller ikke helt i topform da vi ved 10-tiden fik søsat guidebåden. 

Vandtemperaturen ligger stadig i den høje ende (lige over 19 grader) hvilken ikke fremmer ørrederne aktivitet og bidelyst. Iltniveauet er visse steder heller ikke fremmende for fisk og fauna.

Sejlede omkring og ledte efter aktive fisk og det lykkedes da også at finde en mindre flok.

To gange havde Lars fornøjelsen at have ørred på fluen. Desværre blev det kun til "løse" bekendsskaber, men dejligt at opleve og se fisk i den ellers hårdt prøvede fjord. 

Fiskede med "Skumdyret", men fik i dag ikke nogen ørreder til overfladen og fluen. 

Intensiv jagt på den udrydningstruede ål 

Fra 10. maj til den 15. august er det ikke tilladt at bruge ruser og fange den rødlistede og udrydningstruede ål. 

Desværre har vi nogle politikere der mener de kan score stemmer og goodwil ved at sætte ålefiskerne interesser højere end ålens overlevelse og fremtid. 

I fjorden er der således tæt besat med ruser, og bare den inderste del af fjorden skal der nok ståe et par hundrede ruser på det lave vand, hvor der stadig er rimelige iltforhold. 

Fremtiden for ålebestanden, som er reduceret med mere end 90 procent, er lige så sort som det salg der helt åbenlyst foregår fra mange lokaliteter....

180818 ornedalen ruser

Fjorden er fyldt godt op med åleruser.180808 ornedalen turen

Dagens tur.