brakvand logo stort

Morgenfisk!

Tirsdag den 21. august 2018.180821 hobro grej

Fiskede med "Skumddyret" på flydeline og en X-streamer på I-linen.

Mariager Fjord.

Vandtemperaturen ligger fortsat på mellem 18. og 19. grader, men jeg er overbevist om at de lavere nattemperaturer sætter lidt aktivitet i ørrederne. 

Fandt lidt fisk både langt fra land og tæt på bredden. 

Kan se at der siden sidst er sat endnu et par ruser.

Fik også snakket med en rusefisker der beklagede sig lidt over, at det var svært at fange en portion ål i de lovlige seks dobbeltruser.  Jeg påpegede forsigtigt, at de få ål i rusen sikkert er et resultet af at bestanden er for lille.... Fik også sagt, at jeg syntes at den udrydningstruede ål burde totalfredes. Det var vi bestemt ikke enige om. 

180821 hobro sunrise

Endnu en god dag ta'r sin begyndelse.180821 hobro trout

Ørreden stod i skyggen tæt på land og lod sig friste af "Skumdyret".180821 hobro morgensol

Perfekte forhold på en smuk morgen. 180821 hobro fjord trout

Et par mindre fjordørreder lod sig også friste...