brakvand logo stort

Fisk og isfugl!

Fredag den 24. august 2018. 180824 ornedalen lars trout

Typisk sensommer ørred fra fjorden. Er ved at være farvet (kønsmoden) og sikkert på udkik efter sit gydevand. 

Mariager Fjord.

På formiddagens tur var jeg godt ledsaget af bådbygger Lars Andersen. 

Havde hurtigt et par efterfølgere efter X-streameren og snart også fast fisk. 

Vandet er stadigvæk varmt (ca. 19 grader) og flere steder er der god gang i den iltforbrugende forrådnelse af de mange tons alger der er produceret i løbet af den lange sommer. Krydser fingre for at der til processen ikke forbruges mere ilt end vinden og måske højvande, kan bidrage med. Risikoen for et altomfattende iltsvind er stadig tilstede, og jeg kan kun beklage, at fjordmundingen fortsat er "indhegnet" af dæmningen ved Overgaard. En dæmning der begrænser vandudskiftningen i den meget sårbare fjord. 

Udover at vi fangede og genudsatte nogle smukke ørreder havde vi idag også fornøjelse af at hilse på nogle meget travle isfugle der flere gange fløj tæt forbi. 180824 ornedalen lars boat

Med en pontonbåd kan du stort set søsætte overalt og komme godt omkring i fjorden for at finde de bedste fiskepladser.180824 ornedalen CT trout

Skønheden på vej retur i sit rette element.180824 ornedalen small trout

Dagens mindste: Den unikke bestand af fjordørreder skyldes et udtræk af bækørred fra de forskellige vandløb.180824 ornedalen hl cr

Den unikke vilde bestand af ørred i Mariager Fjord kan ikke tåle et for stort fiskepres så "Catch & Release" anbefales.180824 ornedalen lars fisker

Bådbygger Lars Andersen i sit rette element.