brakvand logo stort

Før kampdagen!

Tirsdag den 30. april 2019.190430 vive spring

Det milde forår har bevirket at det hele er blevet lidt hurtigere grønt i år. 

Mariager Fjord, Vive

Efter en lang mandag med byrådsmøde er jeg som pensionist så priviligeret, at formiddagen kan bruges til en fisketur. Den bedste kur og medicin til at klare hovedet og til at samle kræfter til nye opgaver. 

En af de helt store temaer på gårdsdagens byrådsmøde, var forslaget om at elnettet i Randers sælges til energiselskabet Eniig hvor jeg netop er valgt til repræsentantskabet.

Med udsigten til en fortsat sikker og billig forsyning af mest mulig vedvarende el-energi til forbrugerne i Randers, betød at jeg med en god mavefornemmelse kunne stemme for forslaget. Eniig som i forvejen driver el-nettet i stores del af Randers, vil helt sikkert kunne løse opgaven.

Dagens tur

Søsatte ved Vive Havn og fiskede på strækningen vestpå ind til fredningsbæltet ved Villestrup. Området har en varierende dybde og visse steder er muslingebanker og blæretang.

Mærkede med det samme at der var hornfisk - mange. Så også flere der var i fuld gang med legen hvilken fik overfladen til vel nærmest at "koge"

"Slap" med at have et par enkelte af de langnæppede i hånden. 

Første ørred tog fluen hårdt hvorefter den sprang høj i luften. En fisk på vel omkring 55 centimeter. Uheldigvis var ørreden ikke godt kroget så bekendskabet blev kortvaring. 

Lidt senere blev det endnu en ørred der denne gang måtte en tur i nettet og op foran kamaraet. 190430 vive ducks

Gravænderne nyder ligesom mig formiddagssolen. 190430 vive flowers

De fleste steder var vandet klart. Enkelte steder algerødt og andre steder med lidt flydende fedtemøg.190430 vive trout 

Ørreden tog "Brakvandsrejen" på kanten til det dybere vand.190430 vive harbor

Søsatte ved den lille Vive Havn på fjordens nordside. Her er der gode tilkørelses og parkeringsmuligheder. Har du lyst til en overnatning er der såmænd også opsat et par shelters.