brakvand logo stort

Geddejagt i Rena

Mandag den 27. jun 2017.170627 rena gedde

Med meget frisk vind fra det nordlige hjørne, valgte jeg at satse på gedderne. Havde dog også det lette fluegrej med. 

Rena, Løbsøen.

Flashfluen skulle ikke være i vandet længe før end jeg havde det første tilbud. 

Fodpadlede og fiskede op mod stryget, der danner overgangen mellem elven og søen. Blandt andet en flok insektjagende måger gav mig håb om ringende fisk. 

Vinden var dog så kraftig, at der blev rejs skumtoppe på sø og i elven. Prøvede selvfølgelig at friste en ørred eller stalling, men det skulle ikke være i dag....Men ellers en god plads på en dag med mindre vind!

Lidt bedre gik det med gedderne. Havde vel fat i omkring 15 stykker med to på meteren eller lidt over. Utroligt stærke fisk der hårdt og konsekvent ta'r fluen!

 170627 rena maager

Ved Renas indløb i Løbsøen, var der lidt mågesjov. En klækning af Leptophlebia Marginata (tre haletråde) gjorde det lønsomt for mågerne at holde sig på vingerne i den friske vind. 

170627 rena loep soen

Løbsøen er under de rette omstændigheder "leveringsdygtig" i store ørreder og stallinger. Ellers er det mest gedder og aborre der bider på fluen!

170627 rena bil boat

Det kan ikke være meget nemmere at komme til vandet og op igen!

 Guidede ture på Norske Rena - oplev elven fra forsædet!