brakvand logo stort

Tørken gi'r problemer

Fredag den 29. juni 2018.180630 rena raufstream

Naturen og ikke mindst Rena og de øvrige vandløb trænger til regn.

Rena. Raufstømmen til Deset.

Igen er vandstanden faldet og mægtige Rena er decimeret til en mellemstor elv. 

Skulle egenligt have guidet et par tyskere i den store båd. Men søsætning og drift, er under disse forhold ikke mulig. Også de kommende ugers guideture er truet af aflysning hvis ikke der kommer vand i betydeligt omfang. 

Konsekvenserne af den lave vandføring og de store arealer udtørret elvleje er flere: Før det første vil det gå ud over mængden af insekter hvis æg og nymfer er strandet og udtørret.

Den lave vandstand og gennemstrømning kan også betyde en kritisk høje vandtemperatur til ugunst for ørreder, stalling og helt. I første omgang vil fiskene blive mindre fødesøgende, senere passive. I værste fald vil den dårlige sommervækst betyde, at de går ind i den hårde vinter uden tilstrækkeligt med "sul på kroppen".

Pt. er der dog ingen problemer og jeg målte på turen vandtemperaturen til 13 - 14 grader.  Over 18 - 20 grader bliver kritisk.

Aftenen gav på trods af den drillende vind en del fine stallinger der alle tog "Dyret".180630 rena mayfly

Igen var der klækning af diverse døgnfluer, slørvinger og vårfluer. Desværre drillede vinden det meste af aftenen.180630 rena grayling

Aftenen gav en håndfuld flotte stallinger. Ørreder og helt så jeg ikke noget til....180630 rena fries lejr

Spændt op mellem to træer og godt beskyttet mod myg og knot, gør Bjarne Fries sig klar til en god nats søvn.