brakvand logo stort

Foreløbig mere vand

Tirsdag den 3. juni 2018.180703 lindstad lowwater

Selv om vandstanden blev hævet med omkring 50 centimeter i løbet af natten, er Rena stadig langt under normalen. 

Rena, Lindstad

Vågnede op til en blæsende og igen meget varm dag. Konstaterede også, at vandstanden i løbet af natten var steget med omkring en halv meter.

Vandstanden i Rena reguleres af hvor meget vand der ledes ud fra den opstemmede godt 80 kilometer lange Storsø. Vandets primære formål er på disse kanten at give det størst muligt afkast i form salg af strøm. Efter sigende kan vi næste tre, fire dage forvente den nuværende vandstand i Rena. Efterfølgende er der så udsigt til at vandstanden igen falder til minimum. 

Hurtigt skiftende vandstand betyder normalt dårligt fiskeri. Stallinger og ørreder skal finde nye standpladser og indtil det er gjort er ædeaktiviteten nedsat. Efter en god dag har fiskene dog igen fundet deres pladser.

Kørte sammen med Claus Wied op til Lindstad for at vadefiske. Kikkede selvfølgelig efter overfladeaktivitet, men så absolut intet. 

En belastet nymfe blev bundet på forfanget og to mindre, men meget smukke bækørreder blev fristet. 180703 lindstad small troutSmuk lille Rena Bækørred.180703 lindstad claus wiedClaus Wied der også har mange erfaring med Rena er min nabo og fiskemakker i denne uge.180703 lindstad shadow mann

Elvbunden er langs den ellers produktive bredzone tørret ind.