4 nye stenrev i Randers Fjord

Onsdag den 1. marts 2023.230301 stenrev blaeretang udvoksetRanders Fjord: Efter en længere forberedelse udlægges der nye stenrev i Randers Fjord. Senere skal der udplantes blæretang og ålegræs.

Nu skal det være!

Med diverse godkendelser og med fondsmidler er en gammel drøm blevet mulig.... 

230201 stenrev invitation

Udplantning af blæretang

De nye stenrev i Randers Fjord skal have en hjælpende hånd og overvåges.

Stenrevene der er beliggende lidt syd for Udbyhøj Nord vil være færdig anlagt i midten af marts.

For at “hjælpe” livet mellem stenene lidt igang, er det aftalt at der udplantes blæretang på tre af de fire stenrev.

Når det kun er tre stenrev der på den måde kickstartes, er det fordi vi ønsker at undersøge hvor stor eller lille betydning udplantningen betyder.

Lidt om blæretang

Blæretang formeres ved at producere sporer, der spredes i vandet og spire til nye planter. Derudover kan blæretang også formeres vegetativt ved at producere skud, der vokser fra basen af ​​den voksne plante. Disse skud kan bruges til at etablere nye kolonier af blæretang.

230201 strenrev blaeretang

Blæretang har brug for eksempelvis sten for at kunne trives. Det er småsten som vist på billedet vi vil indsamle og sprede over de nye stenrev!

Ålegræs

Det er planen at der i løbet af maj måned skal udplantes ålegræs bag de beskyttende stenrev. 

230301 aalegraes

Ålegræs i den ydre del af Mariager Fjord.

Udplantning af ålegræs kan være vigtigt af flere årsager. Ålegræs er en vigtig del af økosystemet i marine miljøer og har en række økologiske funktioner. Nogle af de vigtigste grunde til at udplante ålegræs inkluderer:

  1. Forbedring af vandkvaliteten: Ålegræs er kendt for at være en vigtig filterplante, der kan rense vandet for overskydende næringsstoffer og forurening. Ved at udplante ålegræs kan man derfor bidrage til at forbedre vandkvaliteten i et givet område.

  2. Skabelse af habitat for marine liv: Ålegræs kan også fungere som vigtigt levested for en række forskellige marine organismer, herunder fisk, krebsdyr og bløddyr. Ved at udplante ålegræs kan man derfor bidrage til at øge biodiversiteten og genoprette økosystemer, der er blevet påvirket af menneskelige aktiviteter eller naturlige katastrofer.

  3. Forbedring af fiskerimuligheder: Ålegræs kan også have en positiv effekt på fiskeriaktiviteter ved at tilbyde beskyttelse og levesteder for en række forskellige fiskearter. Ved at udplante ålegræs kan man derfor bidrage til at forbedre fiskerimulighederne og skabe en mere bæredygtig og økologisk ansvarlig fiskerisektor.

Dansk Videnscenter for Sportsfiskeri står for overvågningen af de nye stenrev

DVFS logo 480x272

Følg stenrevene på Randers Stenrev (Facebookgruppe)

Læs også:  To nedgængere og tre blanke samt et forslag om etablering af stenrev

 

Lignende artikler:

Seneste billeder - følg Brakvand på Instagram

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers