danlendenosv

Grøde, vand og gedder!

Fredag den 6. oktober 2017.171006 gudenaa steen

Vejret var perfekt, men masser af grøde og høj vandstand. 

Gudenåen

Dejligt at være ude når der er masser af sol, skønne efterårsfarver og en smuk å!

Fiskede sammen med Steen Häggqvist der er rigtig god til gedder. 

Næppe var vi kommet i gang med fiskeriet før end Steen har de første tre gedder på fluen. 

Grøde er der masser af, og gedderne er rigtig dygtige til at udnytte dette til deres fordel. Vi mister på den konto begge nogle gedder. 

Jeg nyder turen nedstrøms mens jeg gennem det klare vand kan se de store mængder vandremuslinger der effektigt filtrere vandet for alger.

Vi kan "takke" vandremuslingen for at vandet er blevet klart. Når landbruget så levere masser af gødning, er der ekstrem god vækst i vandplanterne. Vandet bliver holdt tilbage og grundejerne klager. Kommunen er føjelig og er indstillet på at øge hyppigheden af grødeskæring, som blot resultere i at de tilbageværende vandplanter vokser endnu mere. Skruen uden ende!

Bedste og billigste løsning på grødevækst og høj vandstand, vil være at slippe Gudenåen fri. Tøm den kunstige sø og lad vandet i åen frit finde mod havet, godt hjulpet på vej af det 10 meters fald ålejet har på bunden af den kunstige Tange Sø. 

171006 gudenaa efteraar

Gudenåen opstrøms Tange Sø.

171006 gudenaa pike

Jeg havde fem gedder og en aborre i hånden. Steen lidt flere. 

 
1200-350-fluer-majflue.jpg
© 2021 - brakvand - CVR 38707108 -Henrik Leth - Skytten 118 - DK8920 Randers