danlendenosv

Julegråt!

Søndag den 6. december 2020.201206 bredningen fly en water

Kunne ikke dy mig for at tage et par billeder af fluen når den er i vandet. Prøv også at se videoen.

Randers Fjord

Tanker om diger og strandenge

Vågnede tidligt og brugte nogle timer til at læse lidt på mandagens byrådsdagorden. 

Efter morgenmad og avislæsning trængte jeg til at komme lidt ud og satte kursen mod Dronningborg Lystbådehavn. 

Da jeg ankom bemærkede jeg som det første at den planlagte forhøjelse af diget er i fuld gang Klimaændringerne betyder at store dele af Randers og byerne langs fjorden er særdeles udsatte. 

Forøvrigt er Udbyhøj, Randers, Mellerup, Uggelhuse udsatte når stormen presser store mængder vand fra Kattegat ind i den smalle fjord. I den øvrige del af fjorden er der diger som holder vandmasserne ude i den smalle fjord.

Spørgsmålet er, om det ikke er en god ide at fjerne en del af digerne og gendanne de naturlige strandenge? Her vil vandet så kunne brede sig ud og sænke risikoen for "dyre" oversvømmelser i byerne. Behøver vel heller ikke at nævne at naturlige stranenge også er et stort plus for naturen og biodiversiteten. 

Fiskeriet

På dagens tur holdt gedderne sig pænt tilbage. Juleappetitten har endnu ikke indfundet sig eller også har jeg ikke serveret det rette....

Startede med at skræmme en stor gedde, der under flugten dannede en mægtig trykbølge i det stille vand. Senere havde jeg en kortvarigt på krogen. Sluttede med en mindre ilter Naphans og var hjemme lidt over et.

201206 bredningen dige

Klimaændringerne og den stigende vandstand nødvendiggør at bl.a at digerne skal forhøjes. Når arbejdet er færdigt vil stien, som mange benytter til en god tur langs fjorden, blive reetableret. Tænker også at det kunne give god mening at droppe nogle af digerne og gendanne strandengene.

201206 bredningen gedde grej

Amerikanske Bob Popovich er ophavsmanden til denne flue, som har et super "svæv" og som med sit "strutskørt" holder sig fri af det meste af rankegrøden. 

201206 bredningen vinterstemning

Som det fremgår af broens pæle er vandstanden lav.

201206 bredningen siv

Jeg havde som eneste fisker hele Bredningen for mig selv.

1000_200_stalling_rena.jpg
© 2021 - brakvand - CVR 38707108 -Henrik Leth - Skytten 118 - DK8920 Randers