danlendenosv

Åh - de stallinger!

Mandag den 13. juli 2020.200713 rena stalling hand

Jeg elsker at fiske stallinger af flere årsagen. Den smukke fisk kan både være udfordrende, men også finde på at bide på næsten alt den præsenteres for. 

Norge, Rena.

Venter gæster sidst på dagen og vil selvfølgelig benytte muligheden for at fiske inden.

Da min danske ven Henrik Thomsen, der også har medbragt sin Anderson Pontonbåd, gerne ville drifte den lange strækning fra Strømstad til Leopardbroen, søsatte vi sammen på den første del af strækningen. Aftalen var, at Henrik skulle gi' lyd når han var kommet i land og gerne ville afhentes. 

For anker!

Jeg valgte at koncentrere mig om fiskeriet på strækningen mellem søsætningspladsen og det store og op til otte meter  dybe Mathias Høll - omkring en kilometer. 

Strækningen er fiskerig og specielt stallingen er talrig. Ørreder, også i større størrelse ses også jævnligt. 

Fandt hurtigt en flok stallinger der jævnligt fouragerede på overfladen. Tænke, det blive let...

Men, men... Stallingerne tog ikke hvad som helt og slet ikke mine fluer. 

Sad nogle timer og studerede fiskene. På begge sider af båden kunne jeg i det klare vand se hvorledes de smukke fisk mæskede sig i godbidderne under vandet. Jeg kunne tydeligt se hvorledes stallingerne slog ud til siden, nogle gange svømmede lidt nedstrøms og engang i mellem op til overfladen hvor døgnfluerne drev jævnt forbi. . 

Når stallingerne brød overfladen, var det yderst sjældent en af de mange duns der blev inhaleret. Typisk blev de smukke døgnfluer, med de opretstående vinger ignoreret. Tydeligvis er føderigeligheden, i stort set hele vandsøjlen så stor, at det for stallingerne ikke altid kan betale sig at bruge energi på at bryde overflade for at nappe døgnfluen, der står højt på vandets overfladefilm. Langt mere rationelt er det at gå efter de insekter, der af forskellige årsager driver med strømmen uden endnu at bryde igennem, den for insektet, der indtil nu har levet sit liv under vandet, grænseoverskridende overfladefilm.

Når stallingerne agere som ovenfor beskrevet si'r det sig selv, at det er vigtigt at din flue præsenteres mest muligt naturligt - altså, at den driver absolut frit med strømmen! Det kan være vanskeligt...

Stallinger i nettet!

Efter at have studeret stallingerne et par timer, efter flere flueskift og en lang 0,12 mm forfangspids lykkes det at få en håndfuld stallinger i nettet. Ind imellem stallingerne, blev det også til en enkelt ørred. 

200713 rena grusgrav

Årsagen til Rena elvens artsrigdom og gode betingelser for ørreder, stallinger og helt skal findes i undergrunden, som her i området er mineralrig. Det regnvand og smelte vand der "føder" elven beriges af mineralerne fra den porøse jordoverflade.

200713 rena stalling linebakke

Stallingerne kan være dejligt udfordrende og kan finde på at ignorere dine tørfluer...

200713 rena flyrods

Dejligt at kunne have stængerne liggende "kampklare" bag i bilen.

200713 rena dansk bil

Der plejer at være en del svenskere i området, men pga af Covid-19 møder jeg stort kun danske og nordmænd. Og mon ikke også det er en lystfisker der her er kommet på Fiskecampen? 

200713 rena henrik thomsen

Sluttede dagen med at hente Henrik Thomsen der havde drifte fra Strømstad til Leopardbroen. Turen tog vel 11 - 12 timer og byder altid på gode oplevelser.

 

1000_200_henrik-leth-kv21.jpg
© 2021 - brakvand - CVR 38707108 -Henrik Leth - Skytten 118 - DK8920 Randers