danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Kursus og guide

Mandag den 12. juli 2021.210712 rena big sik

Et par glade nye fluefiskere og en af Rena elvens helt store helt, som nu er saltet og afventer rygning!

Norge, Rena 

Driftbåd, helt, stalling og den store driftbåd

Mandagens opgave lød på at lære en norsk familie far, hans søn og datter fluefiskeri. 

Startede med at gennemgå grejet og kastetræne på græsplænen ved Rena Fiskecamp.

Efter et par træningstimer var det tid til at komme i driftbåden og i vandet. 

Teknisk fiskeri

Rena elven er ikke let at fiske. For det første flytter fiskene sig ikke mange centimer for at tage en tørflue eller nymfe. Fluen skal præsenteres naturligt i fiskens "vindue" - altså drive helt naturligt på overfladen eller med strømmen. For det andet er specielt ørrederne meget sky, og blot en uheldig bevægelse eller et fejlkast får ørreden til at flytte sig, eller ophøre med fødeindtagelse. For det tredie kan både stallingerne, ørrederne og heltene være selektive - altså kun fouragere på et bestemt insekt i et bestemt stadie. 

På turen fortalte jeg om disse udfordringer og vi snakkede om de enkelte insekter og hvilken flue der skulle på forfanget for at imitere disse.

Flere gange var der bud efter mine kursisters fluer, men som alle fluefiskere husker, skal opstramning og krogning foregår i samme øjeblik at tørfluen eller nymfen er i fiskens mund. 

En par stallllinger og en enkelt ørred blev dog også kroget uden det lykkes at få fiskene i nettet. 

Lidt bedre gik det da vi monterede en belastet kobber/fasan nymfe et par meter under en strike-indikator.

Også her er timing og linekontrol vigtigt og flere gange så jeg indikatoren fosvinde for at komme til overfladen igen....

Fisk blev det dog til og udover en stalling i nettet, blev en flere kilo tung helt landet.

210712 rena john

John Bond er en "forberedelsens" mand. Alt i guidebåden bliver gennemgået og der lægges frisk is i køleboksen.

210712 rena stonefly

På turen så vi flere af disse store slørvinger. Oplevede også hvorledes en ørred over to omgange sprang fri af vandet, for til sidst at kunne æde det store insekt.

210713 rena johnny

Min ven, danske Johnni Hald Thorvaldsen, der nu lever og bor i norge, var også på tur.

210712 rena afslutning

Efter grejsnak, fluevalg, kasteinstruktion og en dag på elven er vi fremme ved opsamlingsstedet.

1000_200_mayflye.jpg
© 2021 - brakvand - CVR 38707108 -Henrik Leth - Skytten 118 - DK8920 Randers