danlendenosv

Færre ørreder i fjorden?

Lørdag den 3. juni 2017.

170603 udbyhoj lars guideboat

Lars Møller er efter en morgen og formiddag på forsædet mættet med gode oplevelser fra turen i fjordmundingen. 

Randers Fjord, Udbyhøj. 

Fantastisk når vejr og vind er i det gavmilde hjørne. 

Kunne for en gangs skyld nyde fjorden og omgivelserne uden at vinden hviner under hætten på jakken. 

Mærkede med samme lidt hornfisk der som vanligt piller ved fluen.

Ørrederne gjorde desværre ikke megen opmærksomhed på sig selv.  Tænker lige som mange andre på, at der i forventning om at fjorden og åens mindre tilløb kunne levere smolt efter planen, stort set er stoppet med udsætning.

I hvert tilfælde er der i år langt mellem ørrederne, hvilken selvfølgelig hænger godt sammen med, at kun få procent af åens og fjordens tilløb er i den ønskede fysiske og miljømæssige tilstand.  Vandløbene der skulle erstatte udsætningerne leverer ikke det planlagte smolt, hvilken er dokumenteret i flere undersøgelser. Se fx Ørredkortet - Fiskepleje.dk

Dagens tur gav dog fisk og Lars kan med god samvittighed servere en ørred og to hornfisk for familien.

170603 udbyhoj guideboat weather

Oplevede en smuk morgen og en helt "blank" fjord...

 
© 2021 - brakvand - CVR 38707108 -Henrik Leth - Skytten 118 - DK8920 Randers