danlendenosv

Mange hornfisk, få ørreder!

Søndag den 27. august 2017.170827 randers fjord lars andersen

Nyder livet og omgivelserne mens vi venter på at vandet skal begynde at løbe ind i fjorden. 

Randers Fjord, Udbyhøj

Startede dagens tur således at vi kunne nå at få vandvendingen lidt før middag. Først stod den på kaffe, rundstykker og snak med Henrik Minor Vedel (Mong) og Torben Fonager, der havde været på vandet fra lidt over fem. 

Fiskeriet havde været dårligt. De ellers erfarne havde kun set et par enkelte ørreder. 

På vejen ud af fjorden, vi skulle helt ud til yderste sandrevle inden vandvendingen, mødte vi Mark Hjelm Trip der var ude at teste sin nyindkøbte båd. Mark fulgte efter os et godt stykke ud af fjorden. 

Og jo -  der var fisk! Fangede fire, fem mindre ørreder. Lars Andersen havde også ørred i mindre størrelse. Bemærkede af fiskene er koncentreret på enkelte spot og ellers tidligere pladser heller ikke dag leverede mange ørreder. 

Vi må presse på!

Siden jeg første gang skrev om at der er færre ørreder i fjorden, har jeg snakket med mange. Stort set alle bekræfter den negative udvikling, der også har betydet ringere fiskeri på Djurland. 

Årsagen er helt sikkert, at de menge mindre vandløb der en forudsætning for en sund bestand af ørred langt fra lever op til den ønskede målsætning. Vedligeholdelsen udføres forkert, vandløbene udgraves og gydepladser sander til. 

Da man reducerede udsætninger af ørred som blev avlet på forningernes anlæg, gjorde man det i den overbevisning, at kommunerne havde styr på vandløbene. Men i stedet bedre forhold i vandløbene, er det stort set gået tilbage i langt de fleste. 

I et af vandløbene,  Svejstrup Bæk, der løber i Gudenåen lidt opstrøms Naturcenteret, har vi taget sagen i egen hånd. Her udlægger vi gydegrus den 13. september. Se evt. facebooksiden Svejstrup Bæk. 

Gruset vil selvfølgelig hjælpe og bestanden af ørred i bækken vil øges. Men der skal langt mere til og det gælder i flere hundrede kilometer vandløb. 

Mange vil gerne have at Randers Fjord og Gudenåens skal været et paradis for lystfiskere. Potentialet er tilstede, men det kræver at vandløbsmyndighederne tager sagen alvorligt. Hvis ikke, får vi en fisketom fjord og å, ligesom markedsføringskronerne er spildte!

170827 randers fjord mark trip

Mark Hjelm Trip nyder turen i sin nyerhvervede Anderson Speedster. 

170827 randers fjord mundingen

Fjordmundingen. Det er her det brakke fjordvand møder det salte Kattegat. 

170827 randers fjord blue flag

"Det Blå Flag" signalere endnu en god vandkvalitet. Lykkes det at få etableret havbrugene langst Djursland, vil fjordens vandmiljø blive dramatisk forringet!

 
© 2021 - brakvand - CVR 38707108 -Henrik Leth - Skytten 118 - DK8920 Randers