danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

En "nullert"!

Tordag den 5. november 2020.201105 Ulfsund anker

Mon ankeret kan holde til den friske vind?

Ulfsund.

Kuling fra vest!

Vinden var lidt mere frisk end vi kunne ønske os. Vi skulle imidlertid ud og valgte en plads der vindmæssigt så lovende ud.

Fiskede nogle timer uden at mærke noget til interesse for vores fluer.

I stedet blev området udforsket og vi fik tjekket søsætningssteder og muligheder.  

Forvaltningen af vores fisk!

Da vi ikke kunne fiske så meget som følge af vinden, blev det til en god snak om forvaltningen af fiskeriet i vort lille land. 

Da vi alle er lidt oppe i alderen og har oplevet fiskeriet skifte gennem tiderne på godt og ondt, faldt snakken naturligvis på dagens fiskeri.

Knud Stangegård, som jeg kendt gennem en årrrække og som har boet og fisket en menneskealder på Møn, har samme oplevelse som vi har fra Randers Fjord og Djursland. Nemlig, at fiskeriet og antallet af ørreder de seneste år er blevet reduceret. Der er blevet længere mellem fiskene. 

Hvorfor nu det? 

Da vi startede vores lystfiskerliv, var forholdende anderledes. Ørreder var der ikke mange af, men til gengæld kunne vi fra kysten og i fjorden fange mange og dejlige torsk og sej. Det var en accepteret regel, at der skulle circa 100 gode torsk til for hver ørred. 

Tiderne er skiftet og i dag er kystnære torsk og sej historie, vi kan mindes... 

Kystnært er der masser af fødeemner som rejer, kutlinge, tobiser tanglopper. Tilgengæld er der kun få rovfisk...

Vi var og er enige om, at det er godt og vigtigt arbejde at forbedre forholdende i vandløbene. Vandet skal være rent og der der skal de fleste steder udlægges gydegrus og skjulesten.

Vi er også enige om, at selv om vandløbene optimeres, vil den naturlige produktion af yngel og smolt langt fra kunne sikre en tilstrækkelig stor bestand af kystnære ørreder. Predationen, fisketrykket er langt højere end de få smolt de fleste vandløb trods gydegrus kan producere. 

Corona har bevirket, at der er kommet mange nye lystfiskere. Også flere syntes om at sætte garn. 

Presset på den naturlige ørredbestand er stor og vi er enige om at der der må gøres noget.

En ting der er oplagt og som er gennemprøvet, er at øge mundings- og de kystnære udsætninger af smolt. 

Vi ser ikke nogen modsætning mellem at forbedre gydevandløbene og udsætte smolt. 

Vi ser helller ikke grund til flere biologiske rapporter og forskning udført for fisketegnsmidler. 

Og så er det vel ikke nogen overraskelse, hvad  det lille møde mellem sivene anbefaler...

201105 Ulfsund skoven

Endnu har vinden ikke "afklædt" træerne for alle bladene. 

201105 Ulfsund knud mong

Vi fandt lidt læ bag sivene og fik en god snak om blandt forvaltningen af vores fiskeri. Fik også hilst på isfuglen, der i stor fart og tæt på vandspejlet fløj forbi. 

201105 Ulfsund alternativ pontonbaad

Båden er bygget op om to pontoner... Men ikke den vil være ret vindfølsom og mon ikke du vil savne muligheden for at styre med med svømmefødderne? 

201105 Ulfsund tag

Min pontonbåd er lagt på taget og så er det ikke noget problem at være på farten...

1000_200_havbars.jpg
© 2021 - brakvand - CVR 38707108 -Henrik Leth - Skytten 118 - DK8920 Randers