Vejret   Tidevand    Vandtemperatur   Søsætning          

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

Stadig mest til havørreder i åen

Glenstrup key trout

Det gik op i nøglefiskeri og søørreder... 

Fluebindere har det med at finde sammen. Efter at have boet nogle år i Randers og ikke mindst set, at der i de lokale grejforretninger var et rimeligt udvalg af fluebindingsmaterialer, som også blev omsat, fik jeg tanken at vi måtte kunne skabe et mødested for de lokale fluebindere.

Sammen med Verner Jensen, Finn Ringtved og Torben Pedersen tog jeg i 1981 initiativ til at stifte Randers Fluebinder Laug, en forening der stadig er fungerende og hvor medlemmerne mødes hver mandag i vinterhalvåret  for fluebinding, erfaringsudveksling og aftaler om fisketure.

Da jeg dengang mødte Verner havde han stor erfaring med specielt Gudenåens havørreder og de norske laks, et fiskeri jeg periodisk har dyrket, men af en eller anden grund aldrig for alvor er blevet fascineret af.

Derimod var Laugs brødrene naturligvis ofte blevet underholdt med mine beretninger om søørredfiskeriet på Glenstrup Sø.

Da Verner ankom til min adresse først på formiddagen, var min Volvo Herregårds model fra begyndelsen af 60’erne allerede pakket med motor, benzin og grej. Vi fik Vernes tasker og stænger over i bilen.

Jeg skulle bare lige have låst døren til huset og her gik det galt idet nøglerne (også til bil og båd) på mystiks vis gled fra mig for at ryge gennem kloak dækslet. Nu var gode råd dyre! Efter forskellige overvejelser og forsøg fik vi monteret en krog på Verners stangspids og liggende på knæ med blikket og stangspidsen stukket ned gennem kloakdækslet, fik vi efter nogle forsøg kroget nøglerne.

Vinden var frisk fra det vestlige hjørne hvilken giver pæne bølger, der dog ikke var større end at vi kunne ankre op ved et hot-spot i søens østende, hvor vi siddende kunne rullekaste med vinden ind over et gennembrud i rankegrøden, der ofte holder fisk.

Der gik ikke mange minutter før en Verner havde fisk – en pæn blank søørred. Så var det min tur og så havde vi begge fast fisk på fluen… Det blev nogle timer vi aldrig glemmer og som vi måske aldrig kommer til at opleve igen. I båden lå der fem flotte søørreder med den største på 67 centimeter.

Underligt, men Verner er, på trods af at der omkring Randers er mange muligheder for et alsidigt fluefiskeri, stadig mest til havørreder i åen og laks i Norge eller på Kola.

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers