danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Nye fredningstider i Randers Fjord (2)

Det fremgår af Bekendgørelse om regulering af fiskeriet i Randers Fjord m.m., at følgende er gældende pr. 1. januar 2014:

Randers Fjord Stovring

 Fredning og mindstemål 

§ 10. For nedennævnte fiskearter fastsættes følgende fredningstider: 

1) Aborre: 15. april til 31. maj, begge dage inklusive. 

2) Sandart: 1. maj til 31. maj, begge dage inklusive. 

3) Laks og ørred: 16. november til 1. marts, begge dage inklusive. 

4) Nedfaldsørred og -laks er totalfredet. 

Stk. 2. For sandart fastsættes et mindstemål på 50 cm, regnet fra snudespids til halefinnens spids (totallængde). 

Stk. 3. Fisk under mindstemålet og fisk fanget i fredningstiden må ikke landes, beholdes om bord, transporteres, opbevares, sælges eller udbydes til salg, men skal straks genudsættes, så vidt muligt i levende tilstand. 

Pjece og fiskereglerne i Randers Fjord (pr. 1. januar 2017)

Hvad med den udvidede fredningstid for gedder? 

Da gedden ikke er nævnt, vil jeg lige undersøge om dette skyldes en forglemmelse, eller om fredningstiden fortsat er fra 1. april til 15. maj.

Svaret kom promte og lyder: For gedder i saltvand (Randers Fjord) gælder "gedder er fredet fra den 1. april til og med den 15 maj". Der kan læses mere i bekendtgørelse nr. 236 af 26/03/2009.

Altså bekendtgørelsen om regulering af fiskeriet i Randers Fjord m.m. omhandler kun "særreglerne". {jcomments on}