danlendenosv

GAVEIDE: GI' EN FISKEOPLEVELSE!

TIL ØRRED, STALLING OG GEDDE!

Havørreden som aktiv!

Søndag den 17. maj 2020.200517 havtrout tilbage gudenaa

I Randers Fjord og fx. langs Djurslandskysten er der masser af fødemner til sultne rovfisk som fx. havørreden. Faktisk kunne Gudenåen, fjorden og Djurslandskysten være bedste ørredvand i Danmark, måske i hele Europa? 

Færre ørreder

Det er ikke noget nyhed, at der er blevet (meget) længere mellem ørrederne i Gudenåen og Randers Fjord. At nedgangen i ørredbestanden ikke blot er sæsonudsving, men alvorlig og langvarig undertreges af, at der også på mange af gydepladserne i tilløbene til Gudenåen og fjorden, mangler gydemodne ørreder. Ørredbestanden er "fanget" i en nedadgående spiral.

Hvad er det sket? 

Siden de glade dage for vel omkring et årti siden, hvor jeg uden bekymring kunne invitere naboerne til "ørred på grill" og så eksempelvis tage til Udbyhøj og fange middagen og frem til i dag, er der især to forhold der efter min opfattelse trækker bestanden i den forkerte retning. 

For det første er udsætningerne reduceret væsenligt og for det andet er antallet af skarv vokset eksplosivt.

Financieret af bl.a. foreningerne og LAG undersøger DTU ørredens tilbagegang. 

Samarbejde om havørreden

Det fremgår med al ønskelig tydelighed at den danske natur ikke selv kan levere det fornødne antal ørreder både til os lystfiskere og en lukrativ fisketurisme. Der må supplerende udsætninger til.

Med en Gudenåen hvor mere end halvdelen af ørredens naturlige gydepladser af spærret af dem 10 meter høje mur ved Tange og hvor stort set alle gydevandløbene har problemer med sandvandrig, for lille produktion på gydepladserne og ringe muligheder for de små ørreder til at finde sikkert skjul og vokse sig til sunde smolt, er suplerende udsætninger nødvendige. 

Det ville selvfølgelig smukt og ideelt at lade naturen selv producere de bedst egnede vildfisk af det helt rene stammer og vi skal da også fortsat arbejde hårdt på at forbedre forholdende for ørredernes naturlige reproduktion.

Både når det gælder vandløbene og arbejdet med udsætningerne er der rige muligheder for et godt samarbejde mellem eksempel vandløbdmyndighederne, foreningerne og lystfiskere. 

Brug for ørreder, ikke markedsføring

Er der ørreder i fjorden og åen, skal lystfiskerne nok finde til vores område!

Og et produktivt lystfiskeri for os selv og en fisketurisme, der kan gøre vores område og ikke mindst landdistrikteren mere atraktive, har vi takket være Gudenåen og fjorden gode muligheder for at virkeliggøre. 

Vigtigste investering er i forbedring vandløbene og ikke mindst i supplerende udsætninger af ørreder til lystfiskerne.200517 havtrout tilbage konference

Tror og håber på at der opbakning til konferencen og at den kan munde ud i gode initiaver og et samarbejde der kan arbejde målrettet for flere ørreder i å og fjord. 

Læs mere: Ørredbestanden i frit fald! - Ørreder - brug for handling

Læs også: Fiskepleje på afveje (1) - Fiskepleje på afveje (2) -  Fiskepleje på afveje (3) 

Tilføj kommentar


Sikkerhedskode
Opdatér