danlendenosv

Ulnits.leth

LIVESTREAMING: POLITIK, MILJØ OG FISK!

Fiske og miljønyt

HenrikLethKV21Har besluttet at stille op til 4 år mere i byrådet!

KV21 banner

Gudenåvenner ikke inviteret!

Mandag den 1. december 2020.201201 gudenaa forening udelukket

Fra Kongens Bro til dæmningen ved Tangeværket er der små 10 kilomter. På strækningen er der et fald på 10 meter og på bunden ligger det oprindelige å-leje og laksends gydepladser. Foreningen til nedlæggelse af Tange Sø arbejder for at genskabe ådalen og det frie løb!

"Glemsomhed" eller???

Hvorfor er Foreningen ikke inviteret med i den arbejdsgruppe der er nedsat for at rådgive ministeren i forbindelse med den kommende beslutning om Gudenåens fremtid? 

Bestyrelsesformand fra Foreningen til nedlæggelse af Tange Sø, Lars Vedsø har sendt vedlagte til miljøministriet som har udpeget og nedsat arbejdsgruppen. 

Anmodning af aktindsigt – dannelse af arbejdsgruppe vedr. Tange sø

Vi vil hermed gerne søge om aktindsigt i alle dokumenter der vedrører a) nedsættelse af og b) udformning af kommissorium for ”Arbejdsgruppen om Tange sø”.

Baggrund

Vi har tidligere tilkendegivet Foreningen til nedlæggelse af Tange søs interesse i at deltage i arbejdsgruppen vedrørende en prioriteret indstilling af løsningsforslag vedr. Tange sø problematikken. Vi har også senere - d. 11. november 2020 - forespurgt Miljøminister Lea Wermelin om en forklaring på vores manglende deltagelse i denne arbejdsgruppe.

Forundringen over den manglende deltagelse skyldes, at netop Foreningen til nedlæggelse af Tange sø har været den mest aktive faktor i advokeringen for en reetablering af Gudenåen. Vi har således bl.a.:

  • lokalt været aktive både i dagspressen, i radio og på TV i sagen om Tange sø
  • deltaget med egen stand på Folkemødet på Bornholm i 2019
  • deltaget med et indlæg om Tange sø problemet på Naturmødet i Hirtshals i 2018  afholdt møder lokalt for at fremme reetableringen af Gudenåen
  • haft foretræde for Folketinget 3 gange ang, Tange sø sagen
  • udsendt bogen ”Gudenåen - genfødsel af et unikt naturområde ?” på REDTAG Forlag i 2018  oprettet en FB-side og en webside om Tange sø versus reetablering af Gudenåen
  • været aktive i forsøget på at påvirke interessegrupper mv. mht. denne holdning

Af disse grunde forekommer det derfor også helt uforståeligt, at vi ikke er at finde blandt medlemmerne af den nævnte arbejdsgruppe.

Det kan af ovennævnte grunde ikke skyldes at Foreningen til nedlæggelse af Tange sø er irrelevant i forbindelse med arbejdsgruppen. Det kan heller ikke skyldes vores manglende vilje til at deltage. Derfor må der ligge andre motiver bag vores udelukkelse. Vores begæring om aktindsigt udspringer af ønsket om en hurtig afklaring af disse forhold, bl.a. fordi arbejdsgruppens første møde er placeret d. 7. december 2020.

201201 gudenaa forening demo notits

I forbindelse med sensommerens ministerbesøg og demostration, blev det lovet at alle interessanter blev inviteret med i det videre arbejde. 

Første møde i gruppen

Allerede mandag den 7. december afholdes det første møde. I Mødet som faciliteres af Danmarks Naturfredningsforening deltager bl.a. Kommunerne langs Gudenåen og Foreningen til bevarelse af Tange Sø. 

Læs også: 

Gudenåen: S-brev til ministeren

Gudenåen skal slippes fri nu 

Demo og ministerbesøg

Tilføj kommentar


Sikkerhedskode
Opdatér