danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Naturen i Nationalparken

Onsdag den 8. september 2021.210908 NNP Deer Buk

Debat: Naturen, vildtet og biodiversiteten må have førsteprioritet i Natur National Parken.

Oplevelserne venter hvis vi vil!

Naturen er trængt på flere områder. Landbruget lægger eksempelvis beslag på godt 60 pct. af Danmarks areal, og landbruget går ikke ligefrem for at være de bedste naturforvaltere.  Dertil kommer stadigt flere vejanlæg og udvidelser af vores boligområder. 

For at sikre mere vild natur og fremme biodiversiteten i Danmark indgik regeringen i juni 2020 en aftale med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet om at igangsætte forberedelsen af naturnationalparker i Danmark. 

Under processen har der været lagt op til høringer og inddragelse af borgerne, dog flest fra lokalområdet omkring skoven. 

Fussingø er et populært udflugtsmål for borgerne i Randers. Jeg synes derfor, det er ærgerligt, at der eksempelvis ikke har været indbudt repræsentanter fra fx Regnskoven og andre af vores dygtige naturformidlere. 

I høring

Alle har tilsyneladende en mening om forvaltningen og indretningen af Natur Nationalparken. 

Mandag den 13. september skal byrådet i Randers tage stilling til høringssvaret. Meningerne er delte. Størst er uenigheden omkring indhegningen og udsætningen af stude og krondyr. Ikke overraskende møder forslag til forandringer modstand – også når det gælder om at skabe mere natur. 

Indhegning

Da området er relativt begrænset, og da der i forvejen er en bestand af kronvildt i Fussing-området, ville det være relevant med et lavere hegn end det planlagte. Et hegn, som rådyr og kronvildtet, men ikke studene kan passere. 

Med mange besøgende, giver det god mening, at de store dyr kan finde et fristed uden for det indhegnede område.

Vedrørende dyrevelfærden skal der selvfølgelig være opsyn. Jeg synes også, at det ville det være oplagt, at der indgås en aftale med den lokale jagtforening. Meningen er, at jagtforeningen kontaktes, hvis man støder på et sygt dyr. Jægerne kan så nedskyde dyret og lade det ligge til gavn for insekter, ådselædere m.fl.

Trafikken 

Natur Nationalparken vil uden tvivl tiltrække mange mennesker. Skal dyr og fugle trives, må færdslen reguleres. Jeg forestiller mig en daglig åbningstid, og at færdsel kun foregår på de etablerede stier. 

Udskove og nærliggende områder

Jeg havde håbet på, at Natur Nationalparken arealmæssigt var blevet større, og at udskovene og Læsten Bakker var medinddraget i projektet. Jeg havde også håbet, at der kunne være plads til flere oprindelige danske dyr som fx europæisk bison, elg og vildsvin. 

Natur Nationalparken skal først og fremmest give os mere natur. Parken skal være på naturens præmisser!