danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Drikkevandet er truet!

Torsdag den 7. oktober 2021.211007 flaskevand

Når først grundvandet er blevet forurenet med pesiticider og nitrat bliver drikkevand noget man køber i dunke eller på flaske. Det er hverken bæredygtigt sundt eller billigt!

Sammen kan vi passe på vandet i Randers Kommune 

Selv om rent drikkevand er en ressource som vi skal værne om, udbringes der år efter år tonsvis af pesticider. På landplan drejer sig om ca. 2700 tons og i Randers omkring 100 tons. Mellem en og to procent benyttes i private haver. 

Hvad bliver der af giften?

Når først giften, eller bekæmpelsesmidlerne er fordelt ude på marken eller i haven, er ulykken sket.

En del optages af planterne og indgår efterfølgende i fødekæden. En del skylles med regnvandet ud i vandløb og søer til skade for fiske -og insektlivet. En anden del synker med regnvandet ned til grundvandet og resten fordamper og fordeles med nedbøren.

Nye boringer efter rent vand

Indtil videre har modsvaret til den stigende forurening med pesticider og nitrat været at etablere nye boringer til afløsning for dem, der allerede er forurenet. En “løsning” der både er omkostningstung og bestemt ikke holdbar i og med, at tidligere brugte giftstoffer vil fortsætte med at trænge ned gennem jordlagene.

Forslag der kan sikre dit drikkevand

Socialdemokratiet er både på landsplan og lokalt optaget af at sikre fortsat drikkevand uden gift.

I byrådet og i Miljø og Teknik Udvalget arbejder socialdemokraterne med forslag om sprøjteforbud i vandindvingsområder og nær drikkevandsboringer. Ligeledes holder vi et særdeles vågent øje med udviklingen i vandboringernes nitratindhold. Selv et mindre forhøjet indhold af Nitrat giver en øget risiko for tarmkræft!

Der er gennem årene brugt hundredevis af pesticider og vi er mange der med rette frygter den såkaldte cocktaileffekt, når forskellige pesticider blandes (og danner nye ukendte, og sikkert giftige forbindelser.

Arbejdet med at sikre borgerne i Randers Kommune rent drikkevand er lige begyndt. Om om det lykkes at redde drikkevandet vil afhænge af byrådet sammensætning og prioriteringer.