danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Klimabroen og trafikken!

Mandag den 1. november 2021.211101 trafik grenaavej 

Klimabroen vil aflaste lidt af trafikken på Grenåvej, men øge belastningen på Clausholmvej.

Trafikken i Kristrup med og uden Klimabro

Den korrekte måde at sammenligne trafikmodeltal er at man sammenligner trafiktal det samme år med og uden ændringer i vejnettet. Dette er vist nedenfor:

Strækning

Basis 2019

Basis 2030

Scenarie med Klimabro 2030

Forskel mellem basis 2030 og scenarie med Klimabro 2030

Forskel i % i forhold til basis 2030

Grenåvej v.f. Clausholmsvej

12.550

14.850

7.450

- 7.400

- 50%

Grenåvej ø.f. Clausholmvej

8.350

10.350

16.250

+ 5.900

+ 57%

Clausholmvej

5.350

6.800

9.050

+2.250

+33%

Århusvej n.f. Bøsbrovej

28.800

39.600

29.250

- 10.350

-26%

Århusvej s.f. Bøsbrovej

23.000

39.600

29.250

-10.350

- 26%

Bøsbrovej

7.200

9.850

8.850

- 1000

-10%

Romalt Boulevard

2.950

3.550

4.450

+ 900

+25%

Kristrupvej

3.000

4.000

3.700

-300

-8%

Engboulevarden

1.200

1.600

4.150

+2.550

+159%

Vennelystvej

1.250

1.350

2.250

+ 900

+67%

R. Hougaardsvej

1.300

1.550

2.100

+ 550

+35%

Valdemarsvej

1.400

2.700

5.050

+ 2.350

+87%

Borgermøder og inddragelse

Gennem foråret 2021 har forvaltningen gennemført en proces sammen med interesserede borgere i Kristrup med det formål at få afdækket både eksisterende og fremtidige trafikale problemstillinger i Kristrup.

Midler til trafikforbedringer

På baggrund af den gennemførte proces vedtog byrådet i juni 2021 at afsætte midler til at gennemføre følgende projekter på kort sigt:

  • Trafiksanering af Engboulevarden og Valdemarvej for at gøre ruten mindre attraktiv at benytte
  • Forbedrede forhold for cyklister på Kristrupvej ved bl.a. at nedlægge et antal kantstensparkeringspladser
  • Lukke for udkørsel fra Absalonsvej til Clausholmvej da der er dårlig oversigt ved udkørsel til Clausholmvej
  • Tydeliggørelse af vigepligtsforholdene i krydset Vennelystvej /R. Hougårdsvej.
  • Undersøgelse af muligheder for etablering af 40 km zone i hele Kristrup

Når Klimabroen åbnes

På længere sigt, når Klimabroen etableres skal følgende projekter finansieres via midler afsat til klimabroen:

  • Cykelstier langs Clausholmvej mellem Grenåvej og Holger Danskes Vej
  • Kanaliseringsanlæg på Clausholmvej ved Holger Danskes Vej

Læs mere

ØSTBROEN OG TRAFIKKEN

Debat om østforbindelsen