danlendenosv

Standpladser og affiskning

Artikelindeks

Gedde Inger standpladser

Bliv klogere og fang flere gedder...

Selv mindre gedder giver masser af spænding med deres vilde og overraskende hug og generelt frygtesløse adfærd.

De fleste af os har mødt gedder der gentagne gange forgæves har hugget fluen for efterfølgende at stå afventende og hugklare til næste kast - til fluen igen er i vandet!

Gammelgedden er klogere

Men større gedder har på baggrund af deres livserfaring og måske en del nærkontakt med sylespidse kroge, efterhånden erhvervet sig en rigtig sund skepsis over for glimmer og andet, der kan give tandpine.

Storgedden er lidt af en udfordring

Du kan her læse lidt om mine erfaringer og tanker, som måske kan forbedre dine chancer! 

Gedde_lost_straemer_HL_lav_soe
I den lavvande sø er der chancer overalt. I dybere søer som fx Glenstrup og Fussing fiskes gedderne typisk på op til 4 meter vand.

Hjemmefødning!

De fleste gedder svømmer sjældent langt væk fra deres gyde og opvækst område.

Undersøgelser har dog påvist, at specielt store gydemodne hungedder kan foretage længere vandringer, hvis forholdene tillader det. Fx. blev en radiomærket gedde fra Gudenåen ved Randers, få dage efter fanget og genudsat små 30 kilometer længere opstrøms i Nørreåen.

Hungeddernes trang til vandring er måske også forklaringen på, at vinterfiskeriet i Gudenåen og på Bjerringbro stykket neden for Tangeværkets spærring, er helt i top eller rettere i verdensklasse.

Bedst på friske pladser

På grund af geddens trang til at forsvare de gode pladser, er de ofte overfisket. Vi ved, hvor der er største chancer for at komme til at hilse på Naphans.

Dette gælder i vores moser og mindre søer og naturligvis også i Gudenåen her ved Randers, hvor der til tider er et stort fiskepres.

Fiskepresset er sikkert også årsagen til, at vi i de fleste tilfælde oplever det bedste fiskeri på længere driftture. Her har vi optimale muligheder og chancer, for at få fluen placeret på de sjældent fiskede pladser, som der er mange af. Det er pladser, som vi passerer, når der drives og fiskes fra pontonbåden eksempelvis i Gudenåen.

På lavt vand

I en lavvandet sø er der chancer overalt. Gedden er undertiden tvunget til at flytte plads på grund af fravær eller vanskeligt tilgængelige fødefisk.

Erfaringerne har vist, at gedderne i nogle søer (fx i den meget dybe Glenstrup Sø) kan træffes på meget lavt vand.

Modsat er gedderne i eksempelvis Fussing Sø oftest at finde på mere end 2 meter vand.

Hvorfor denne forskel, har jeg ingen anelse om!

På stille, solrige dage er en god idé at fiske tæt på bredden. Vær opmærksom på, at gedden ofte ynder at sole sig i det lave vand.

Undersøgelser har vist, at gedder har jagtmæssige fordele, når lyset er dæmpet. Naphans har således et bedre syn end de fleste foretrukne fiskearter, der står på menukortet. Dette giver fordele ved morgen- og aftenfiskeri (inden solnedgang), samt i perioder med overskyet eller moderat uklart vand. fx når der blæser en frisk vind og dannes bølger!
Gedde_lost_fast_popper

Popperen laver masser af lokkende støj som kan hidte gedden til hug når den lurer i grøden

1000_200_danica.jpg
© 2021 - brakvand - CVR 38707108 -Henrik Leth - Skytten 118 - DK8920 Randers