Vejret   Tidevand    Vandtemperatur   Søsætning          

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

Affald og tilgængelighed

Onsdag den 13. januar 2021.210113 gudenaaen affald

På frivillig basis har vi de seneste år benyttet vores pontonbåde til at samle affald i Gudenåen. I Dronningborg Bredning kræves der større grej og løftegrej (det kunne også bruges i Gudenåen). 

Affald og adgang: Forslag om forbedring af Gudenåstien og affaldsindsamling

AFFALD - forslag!

Som flere andre lystfiskere samler jeg altid flasker, dåser og andet småaffald når jeg fisker. Men desværre er der i Dronningborg Bredning efterhånden en del storskrald. Affaldet kommer tydeligvis fra byen og havneområdet og driver med strømmen ud i Bredningen.

Eksempelvis ligger der bildæk,  sunkne joller, en havareret gummibåd og meget, meget mere.  Affald som jeg ikke kan håndtere fra min pontonbåd, men som burde indsamles fra vores eller dejlige fjordområde, der også er en del af Naturpark Randers Fjord. 

Foreslår at vi kommunalt påtager os opgaven med at indsamle affaldet i fjorden og gerne også mellem sivene i åen. 

Opgaven kan udføres ved at vi eksempelvis tilbyder nogle af medarbejderne fra det fra grønne område, der ellers vinterfyres opgaven. Et par ugers ekstra meningsfyldt arbejde vil helt sikkert blive godt modtaget. Tidspunktet inden vinteren er også perfekt i forhold til fuglenes yngletid.

Udover mandskabet, skal der benyttes en fladbundet pram med noget løftegrej. Her mener jeg, at et samarbejde med havnen ville være oplagt.

Gudenåstien - adgangen til åen!

I forbindelse med DSB’s broprojekt og Regnskovens udvidelse er den populære sti ved Hvidemøllevej blevet lukket.  Arbejdet vil sandsynlig vare mere end et år. 

Adgangen til Gudenåen fra bymidten er dog stadig sikret fra stien ved Regnskoven/ Justesens Plæne. 

Problemet er her, at stien omkring broen efterhånden har sat sig så det ved højvande ikke er muligt at passere tørskoet. 

Løsningen er at forhøje og stabilisere den ca 40 - 50 meter lange strækning af den meget benyttede sti i området ved Den Blå Bro og Jernbanebroen. 

Den strækning vil, indtil stien ved Hvidemøllevej er genetableret blive virkelig trafikeret. 

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

No comments

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers