Vejret   Tidevand    Vandtemperatur   Søsætning          

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

danlendenosv

One comment

Sæler: I Gudenåen af nød!

Fredag den 11. november 2022.221110 gudenaa seal gudenaaMisinformation: Nej, det er ikke godt når maritime sæler af nød tvinges til at søge føde langt oppe i Gudenåen. 

Manglen på fisk i Kattegat og fjorden får sælerne til at søge føde i Gudenåen

I dagens Amsavis kan man læse, at tilstedeværelsen af sæler, er "godt nyt" for Gudenåen.

Desværre holder overskriften og artiklen ikke. 

Sælen søger vores vandløb af nød. Langs kysten og i vores fjorde er bestanden af helårsfisk som skrubbe, ål og torsk helt fisket i bund. Udover et intensivt, og stadig mere effektivt fiskeri efter stadig færre fisk, betyder de jævnlige perioder med iltsvind, at de bundlevende fisk flere steder er helt udryddet. 

Skarv og mangel på fisk

Udover næringsstoffer, iltsvind og overfiskeri, invaderes vores indre farvande specielt i vinterperioden af et stort antal skarv, der dagligt har behov for omkring 500 gram fisk. 

I havneområdet og den indre del af Dronningborg Bredning kan vi i vinterperioden tælle op til plus 500 skarv. Antallet af skarv i yder fjorden og langs kysten er også højt. 

I sommerhalvåret er der hornfisk og makreller, men i vinterhalvåret er sælens naturlige maritime fødeemner begrænset. 

Dette er baggrunden for at vi oftere og oftere møder sæler langt oppe i vores ferske vande. 

Lidt om sælen

Sælen er et maritims pattedyr der foretrækker at leve og jage i kystområder, hvor der er uforstyrrede øer, sandstrande, rev, skær, holme og sandbanker. Her både hviler og yngler sælerne. På land er sælerne ofte samlet i små flokke.

Den kræver uforstyrrede opholdssteder såsom øer, sandbanker og rev, hvilket giver arten mulighed for at yngle og skifte pels.

Sælen søger op i vandløbene af nød. 

Læs mere her: Å, fjord og fiskene 

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

Lignende artikler:

© 2021 - brakvand - CVR 38707108 -Henrik Leth - Skytten 118 - DK8920 Randers