Forurening i Gettrup Bæk

Tirsdag den 17. januar 2023.230117 glenstup gettrup forurening Glenstrup Sø: Forurening af Gettrup Bæk - en del af forklaringen på alger og den ellers højtmålsatte sø's ringere miljøtilstand?

Anmeldt til kommunen - opdateres!

Skrev kort og godt: Har konstateret en massiv forurening af Getterup Bæk.

 Det forurenede vand tilføres fra rør som løber til bækken (markerede på kortet).
Forureningen er så kraftig at der findes lammehaler og andre forureningspor helt nedstrøms til udløbet i Glenstrup Sø

Selv på vegetationen ved udløbet i søen kunne der konstateres organisk forurening.

Kommunen m åhurtigst muligt at kildeopspore, stoppe den akutte forurening og forhåbentligt iværksat initiativer der hindrer en gentagelse.

Den nuværende belastning er uacceptabel og hører ikke hjemme i et målsat vandløb i 2023.  Med den nuværende tilstand er bækken uegnet som levested for både smådyr og fisk.

Kreaturerne på de omgivende marker drikker direkte i bækken og det heller ikke er optimalt.

230117 udloeb gettrup lammehaler

Forureningen kommer fra et rør. Nedstrøms udløbet er der lammehaler og andre tegn på forurening. Opstrøms er vandkvaliteten fin.

Alger

Vi er mange der har bemærket at miljøtilstanden i Glenstrip Sø de senere år er blevet forværret. Læs Glenstrup i grønt!

 

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers