Randers Fjord: Gendannelse med mange fordele!

Mandag den 20. marts 2023.230220 diger randers fjordVed at genskabe de oprindelige strandenge kan fjorden opnå et bedre vandmiljø og biodiversitet. I tilgift kan der opnås en væsenlig nedsættelse af CO2-udledningen og en reduktion af risikoen for oversvømmelse af byområder. 

Genskabelsen af Randers Fjord - Danmarks største strandengsprojekt

Dato: Fredag den 17. marts kl. 16.00

Sted: VIA Randers, Jens Otto Krags Plads 

Foredrag og oplæg ved Esben Tarpgaard

Randers Fjord er i særklasse den danske fjord, der er mest påvirket af landvindingsprojekter. Fra starten af 1940’erne til slutningen af 1960’erne blev de vidtstrakte engområder med et mylder af fugleliv inddæmmet, pumpet udtørret og opdyrket.

I dag er fjorden stadig låst fast af diger og pumpelag langs hele fjorden på syd- og nordsiden.

Men skal det blive ved med at være sådan?

Klima- og biodiversitetskriserne er de to største udfordringer som vi står over for i dag. De inddæmmede områder har et kæmpestort potentiale for at bidrage til at løse disse kriser. Genskabelse af de gamle strandenge vil føre til en væsentlig udvidelse af en trængt naturtype, som vi i Danmark har en særlig forpligtigelse til at beskytte. Hvis den drænede landbrugsjord gøres våd igen vil den afdampning som er sket lige siden indvindingen fandt sted stoppe. 

Udover at give naturen mere plads og styrke biodiversiteten, samt at begrænse CO2-udledningen vil naturgenopretning langs Randers Fjord mindske risikoen for oversvømmelser i byområderne og reducere udledningen af kvælstof til Randers Fjord og Grund Fjord.

På mødet gennemgås alle de potentielle naturgenopretningsprojekter langs fjorden, og det diskuteres, hvordan man kan optimere mulighederne for, at der gennemføres naturgenopretning langs fjorden.  

 Hvis vi vil, kan Randers Fjord genskabes som det unikke naturområde den engang var.

Om:

Esben Tarpgaard har mange års erfaring med at projektere og gennemføre naturgenopretninger i vådområder i Danmark. I de senere år har det mest været i Limfjordens opland, men Esben har også en særlig interesse for Randers Fjord. Naturgenopretninger i vådområder i Danmark kan være alt fra udlægninger af gydebanker for fisk og genslyngning af vandløb til store komplekse vådområder, hvor gamle engarealer eller søer genskabes på landbrugsjord. 

230220 raaby odde randers fjord

Råby Odde på nordsiden af Randers Fjord er et af de få områder hvor digerne ikke går til kanten af fjorden.  

Tilmelding: https://aof.dk/kurser/foredrag-og-debat/naturen/aof-randers/6623111024/genskabelsen-af-randers-fjord/38785/

 

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers