danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

En fremtid for vandet

Interview med, MF(S), Torben Hansen.

110821_torben_hansen

 

Torben Hansen er min gode ven. Er ude med stangen når tiden tillader det

En fremtid for dansk natur – en fremtid for vandet.


Har i anledning af valget talt med Torben Hansen. Vi kom lidt ind på miljøet, Gudenåen og ulovligt fiskeri

Hvad betyder naturen for dig?

Jeg elsker naturoplevelser. Naturen giver fred og fantastiske oplevelser. Af og til tager jeg på en lille fisketur, men det er mere oplevelsen end fangsten der trækker. Oplevelserne er mangfoldige, da jeg ofte ser padder, spændende fugle, rådyr mm. Som både lystfisker og medlem af Dansk Ornitologisk forening er det jo også en fremragende kombination. Der er ingen tvivl om at naturen, vandet, er helt centralt for livskvaliteten og i mit politiske arbejde.

Du bor tæt på Gudenåen, har den det godt?
Gudenåen har det bedre end tidligere, men jeg har i mange år kæmpet for, at vi får en fritstrømmende Gudenå, med fri faunapassage ved Tange. Det betyder, at vi skal have et langt omløbsstryg ved Tange. Det har jeg kæmpet hårdt for og vil fortsat kæmpe hårdt for. Det er en skandale at løsningen hele tiden bliver udsat. Et langt omløbsstryg vil betyde en forbedring af vandkvaliteten både i søen og i åen, og vil samtidig give vandrefisk og nedtrækkende smolt voldsomt forbedrede muligheder og det er der behov for. Det er da naturgenopretning der vil noget og jeg glæder mig til at se gydebankerne i et fritstrømmende, smukt omløbsstryg.

Hvad er dine visioner for dansk natur og især ?

Socialdemokraterne har netop fremlagt vores visioner for en bæredygtig og mangfoldig dansk natur. Det er visioner som skal forbedre tilstanden nu og her, men, hvad der er mindst ligeså vigtigt, også sikre at dansk natur kan ses, høres, duftes og opleves i virkeligheden af de kommende generationer, og ikke bare skal ses på gamle fotografier.

Ikke mindst vores vandløb, fjorde og have lider. Derfor er en indsats for at forbedre vandmiljøet en hjørnesten i vores naturvision. Vi vil bringe 20.000 km vandløb i bedre naturtilstand. Vandløb og søer skal ikke bare betragtes som vandafledning, men også som et levested for dyr og planter og åndehul for mennesker.

Regeringen har desværre smølet så meget med implementeringen af EU-vandrammedirektiv, at EU-kommissionen har slæbt Danmark for domstolene. Gentagne gange er regeringen løbet fra løfter og eksperters råd, når det gælder landbrugets kvælstofreduktion. Konsekvenserne betaler fisk og bunddyr i eksempelvis Kattegat, hvor bunden til tider minder om et ørkenlandskab.

Vi vil derfor etablere 2-3 nationalparker på havet. F.eks. i Isefjorden, Kattegat eller Østersøen.Ligesom nationalparkerne på land skal nationalparkerne på havet rumme en kerne af urørt natur omgivet af zoner, hvor visse aktiviteter er tilladt til gavn for såvel fugleliv som erhvervs- og fritidsfisker.

Det er også vigtig for den danske natur at have mere økologisk og giftfri landbrug. Socialdemokraterne vil tredoble det økologiske areal frem mod 2020. Det vil vi gøre ved blandt andet at købe økologisk når staten køber ind. Det skaber arbejdspladser, det er en god eksportvare for Danmark og så er det godt for naturen.

redgreen_gov
Mener du at vandplanerne er tilstrækkelige?

Nej. Jeg synes det er absurd at regeringen har opgivet reduktionsmålet på 19.000 tons kvælstof. Det reduktionsmål skal stå fast.

Du fisker du jo af og til, hvad er din følelse når du ser ulovligt fiskeri?

Jeg bliver simpelthen så rasende. Desværre er det et udtryk for en ekstrem dårlig moral og naturopfattelse hos dem der udøver det og det er også et tegn på at fiskerikontrollen har for få ressourcer og jeg synes det er vigtigt at man reagerer når man ser ulovligt fiskeri. Mange års avlsarbejde kan gå tabt i løbet af få dage og besatnde kan blive nærmest udryddet. Det skal bekæmpes og myndighederne skal spille en stærkere rolle i det. Der skal også kigge spå bøde og konfiskationsreglerne, da det er mit indtryk at de nuværende regler ikke er afskrækkende.{jcomments on}