danlendeitjanoessv

0
0
0
s2sdefault

Afslaget på at revurdere helårsfredningen i Dronningborg Bredning, fik mig til endnu engang at besøge området!
Tjaereby_udloeb
Tjærebybækkens udløb i Dronningborg Bredning. Som det fremgår af billedet er berettiger hverken bredden eller vandføringen en helårsfredning. 

Fredag den 15. juni. Har søsat pontonbåden og ror gennem den tætte vegetation. Finder med noget besvær og ved hjælp af navigation og kort i min Iphone en vig i rørskoven. I vigens vestlige hjørne er der en lille åbning. Jeg har fundet Tjæreby Bækkens udløb.

Vandføringen er ubetydelig og bredden bære tydelig præb af, at der har været gravet i området såledet at nogle jagtpramme kan ligge godt beskyttet.  

Sætter åren ned i den bløde bund og aner kun en meget, meget svag udadgående strøm. Vegetationen er den samme som ude i Bredningen, men et ekstra tjek på Iphonen godtgør at det er Tjærebybækkens udløb!  

Om igen
Har igen kontaktet NaturErhvervsstyrelsen med et forslag om en besigtigelse af området.

Vil naturtligvis også meget gerne have uddybet hvilke undersøgelser DTU Aqua henviser til når de fastslår, at "der heller ikke biologisk dokumentation for at ændre reglen".


BREDNING_FREDNING
Dronningborg Bredning. Som det fremgår af kortet er der etableret et helårsfredningsbælte i den østlige ende! 
bredning_vegetation
Området hvor Tjærebybækken løber ud i Dronningborg Bredning er lavvandet og i sommerhalvøret fyldy med bundfast vegetation. Da jeg sejlede igennem så jeg aborrer, masser af skaller, et par brasener, nogle rimter og selvfølgelig gedder. Har aldrig set eller fanget ørred eller laks i dette område! {jcomments on}

Ministeriets information om fredningsbælter HER