danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Presselink

Links til artikler om natur, miljø og fiskeri.

 

  • 17.06.22: Hvor bliver Gudenåens havørreder af?

    Deltog i mødet i Langå. Spurgte til udsætninger og fik bekræftet, at der ikke er nogen modsætning mellem at for bedre vandløbene og udsætte yngel og smolt avlet på Gudenåens ørreder. Fik også oplyst, at der i dag ikke gydefisk nok, da hovedparten af ynglen forsvinder fra gydevandløbene, inden de bliver gamle nok til at trække i havet. Der er simpelthen behov for flere og bedre skjul i vandløbene, der hvor det mangler. Det er specielt på de steder, hvor vandløbene er blevet reguleret og vedligeholdt, så vandet hurtigt kan løbe væk. 

    (6 Visninger)
  • 16.06.22: Nye tal for erhvervsmæssig fangst af ferskvandsfisk

    Fangststatistikkerne for hver enkelt art findes både i en historisk og en nutidig udgave. De historiske statistikker dækker perioden fra omkring år 1900 til år 2020 og viser fangsterne som 10 års gennemsnit.  De nutidige statistikker viser den årlige fangst af hver art fra 2003 og frem. De er nu blevet opdateret med tal for året 2021. 

    (24 Visninger)

 
© 2021 - brakvand - CVR 38707108 -Henrik Leth - Skytten 118 - DK8920 Randers