Sandart på flue

Sandarter på bunden. I en af de populære sange af Lars Lilholt synges der om, at der er "sandarter på bunden af Gudenåen, og at der er langt derned".

I min vennekreds er der flere, der beretter om gode fangster, og i vores fisketidskrifter er der jævnligt begejstrede fortællinger om et fint sandartfiskeri, her ved Randers.

Hvad andet var der at gøre end at afprøve påstandene. Da første del af januar heldigvis har budt på rigeligt med godt fiskevejr, så var det blot at komme afsted og få udforsket de områder af åen, hvor sandarterne skulle holde til.

Mulighed for godt sandartfiskeri i den nedre del af Gudenåen

I den nedre del af Gudenåen - mellem Randers og motorvejsbroen er der gode chancer for sandart! 

Indført og trives

Ejendommeligt nok hører sandarten ikke til Danmarks naturlige fauna. Dens udbredelsesområde er ellers stort. Der eksisterer således gode bestande i det sydlige Norge og Sverige, Mellemeuropa, i store dele af Rusland og det tidligere Sovjetunionen.

Hvor sandarten findes i Danmark, skyldes det altid udsætninger. De første fandt sted i midten af forrige århundrede med det resultat, at der i dag findes selvreproducerende bestande i en lang række danske søer, større åer, og altså også i Gudenå-systemet.

I Danmark kan sandarten nå en vægt på ca. 8 kilo, og i Gudenåen er det ikke sjældent med fisk på mellem 5 og 7 kilo, hvilket uden tvivl skyldes det gode fødegrundlag.

Ikke kræsen

Det er sagt før - og af langt kyndigere lystfiskere end jeg - at det allervigtigste ved sandartfiskeri er stædighed, selv om lidt held selvfølgelig heller ikke er at foragte.

Sandarten ynder at opholde sig på strækninger hvor bunden er hård, og også gerne hvor der er en god dybde. Bliver man for alvor bidt af sandartfiskeriet, må man stædigt opsøge og udforske de formodede standpladser.

Har man fundet et område, der tilsyneladende indfrier sandartens krav, gælder det om at præsentere sin flue lokkende og tæt på bunden. Lykkes dette, er sandarten til gengæld så sjældent kræsen, men derimod en glubsk rovfisk. Hugget kommer hårdt og kontant!

Lokale fiskepladser

I Gudenåen her ved Randers fanges de fleste sandarter på strækningen mellem Randersbro og Motorvejsbroen. De fleste fisker med let spinnegrej fra de pladser, der efterhånden er etableret langs med Trækstien. Også en del dørger eller kastefisker fra båd.

I sommerperioden, efter udløbet af sandartens fredningstid fra den 1. - 31. maj, fiskes der også mange sandarter i havnen og den indre del af fjorden. Specielt har den ydre del af "det blinde havne løb" jævnligt holdt mange sandarter.

Fiskemetoder

I dag fanges langt de fleste sandarter på agnfisk, orm, wobler, blink eller jig. I de senere år er vi dog nogle stykker, der også fisker målrettet med fluestang, synkeline og belastede fluer.

På grund af buske, siv og træer, der vanskeliggør fluekastet, og den kraftige strøm, der bevirker, at fluen har svært ved at fiske dybt nok, er det kun få, der  fisker fra bredden som benytter fluegrej. Har man derimod adgang til en båd, giver det straks fluefiskeren nogle interessante muligheder for at affiske de aller bedste strækninger, særdeles effektivt.

Inspireret af "Harling" teknikken, som den udøves, når det gælder laksefiskeriet i de store norske elve, har jeg med held fisket efter sandarter i Gudenåen fra min lille pontonbåd, Water Otteren.

Teknikken går ud på at drive en del langsommere end strømmen, der så kan lægge pres på fluelinen og sætte liv i fluen. For ikke at ro mere end nødvendigt, benytter jeg engang imellem et minianker til at stabilisere drevet. Ankeret benytter jeg også til at fornemme bundens beskaffenhed. (Skal som tidligere nævnt helst være stenet og hård).

Mens jeg langsomt driver i zig-zag mønster nedstrøms, kan jeg med et hundrede procents koncentration bearbejde fluestang og line, således at fluen præsenterer sig allermest indbydende.

Henrik Leth med mindre Gudenå sandart

Der fiskes i vintermånederne - gerne på gråvejrsdage og om aftenen!

Fluer

Da der fiskes tæt på bunden, vil traditionelle bundne fluer give mange bundbid og mange afbrydelser i fiskeriet. For at modvirke dette, fisker jeg med fluer, der er bundet så krogbøjningen vender opad. Mine favoritfluer er gule eller rødlige, mikset med lidt flash.

Et par sikre fluer til sandartfiskeri i Gudenåen:

Flou-Minnow

Power Disc Yellow

Mindstemål

Husk også, at sandartens mindstemål er 50 cm.

{jcomments on}

 

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers