Havaborre/havbars

Havaborre pontoon

I Danmark findes vi primært havaborren på Vestkysten og i den nordlige del af Kattegat. 

Sommer, østenvind og hedebølge er lig med dårligt fiskeri her i det østjyske. Men en god times kørsel vest på giver helt andre spændende muligheder og ofte spændende oplevelser.

I dag vil det gode sommervejr ofte være ensbetydende med fiskeri efter havaborre på vestkysten.

Lidt om havaborre/havbars

Havaborren er en langstrakt fisk der med piggede rygfinne godt kan minde lidt om sandarten.

Under gunstige forhold kan havaborren blive op til en meter og nå en vægt på op til godt 10 kg.

Havaborren forekommer langs den østlige Atlanterkyst fra Norge til Afrika samt i Middelhavet og Sortehavet. Den lever kystnært og findes helt inden i strandzonen til dybder ned til 100 meter. Opsøger gerne klippefyldte og stenede områder.

I løbet af sommeren svømmer fisken mod lavere vand og bl.a. også op i flodmundinger og ind i vige, mens den i løbet af vinteren søger ud mod dybere vand.

Havaborren er en rovfisk, der i vores farvande gerne jagter tobis, brislinge, rejer og andre krebsdyr.

Gydning og vækst

Havaborren leger i løbet af sommerhalvåret. En velvoksen hun afgiver en hun op til 250.000 rogn.

Yngelen udklækkes efter 6 døgn. Efter et par år har havaborren kun opnået en længde på omkring 20 cm. Efter 5 år 40 omkring 40 cm for hunnerne. Hannerne er lidt mindre - en langsomt voksende, og derfor truet fisk.

Fredning

Selv om lystfiskeriet kun har begrænset indflydelse på bestanden, er havaborren fra den 1. januar 2018 totalfredet. Dette fremgår af  ICES afsnit IV b (i Nordsøen syd for Hanstholm)

I området er det kun tilladt at drive catch and release-fiskeri efter havbars. Det er forbudt at beholde den ombord, flytte, omlade eller lande havbars fanget i nævnte område. Dette gælder også rekreativt fiskeri!

Inden totalfredningen var mindste sat til 42 centimeter. 

Havaborre pontoon lars

Havaborren er på grund af den langsomme vækst og den kommercielle værdi truet og derfor totalfredet!Havaborre pontoon moonlight

 Da fiskeriet forgår langt fra land, er en pontonbåd som som på en god dag let kan søsattes direkte fra kysten uundværlig. Havaborre flies

Havaborren går ikke vejen for en stor flue. Ellers benytter jeg en #7 stang og let synkende line med et kort forfang. 

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers