NYHEDER OG MENINGER OM VORES NATUR OG MILJØ

Featured

Gudenåen: Bevar Naturen, nej til udgravning!

Fredag den 21. juni 2024.240621 gudenåen brinkGudenåen: Kommunen har tidligere bekostet dyre undersøgelse af forholdene omkring grødeøer og sandaflejringers indflydelse på vandstanden. Hydraulic målinger viser nemlig, at en opgravning vil have minimal indflydelse på vandstanden.

Featured

Alling åen: Positiv overraskelse

Torsdag den 20. juni 2024. 240619 nordic waste skilt Nordic Waste og Alling åen: I januar 2023 fandt vi ingen tanglopper i området nedstrøms virksomheden. På dagens tur fandt vi både tanglopper, døgnfluenymfer og en stime små aborrer.

Nordic Waste: God nyhed fra Alling Åen

Torsdag den 9. maj 2024.240509 hvid vegetation allingaaNordic Waste: Da vandstanden efter vinterens højvande faldt var vegetationen langs åen dækket af et hvidt materiale. Prøver har nu vist at det hvide pulver ikke indholder forhøjede koncentrationer af tungmetaller. Endnu mangler signalkrebs og fisk dog at blive undersøgt. 

Nordic Waste: Fortsat ubesvarede spørgsmål

Onsdag den 8. marts 2024.240508 signalkrebs allingaaNordic Waste: Kan man uden risiko for helbredet spise krebs og fiske fra Allingåen? Hvad med det øvrige miljø og dyreliv? 

Kommentar til anbefalingen om meget mindre landbrug!

Onsdag den 24. april 2024.240424 henrik leth fedtemøg mariagerAnbefaling: Barberes landbrugsarealet med en tredjedel, vil det have enorm positiv effekt på havmiljø, biodiversitet og klima på én gang, lyder det fra Klimarådet. 

Svejstrup Bæk: Vandet er gråt - tilsyneladende ikke forurenet

Torsdag den 14. marts 2024.240314 svejstrup tjek trykvandSvejstrup Bæk: Vandet i bækken er gråt, men er det også forurenet? Flere kontaktede kommunen ved Martin Bjork Christensen og undertegnede som undersøgte sagen.

Forurenet overfladevand: Hvad er planen?

Onsdag den 13. marts 2024. 240313 nordic waste droneNordic Waste: Arven fra den "berømmede og bæredygtige virksomhed" vil i uoverskuelig fremtid være forurenet overfladevand der skal renses for ikke at ødelægge miljøet, vores grundvand og sundhed.

Nordic Waste's Jordskred: En uventet gave til Alling åens vandmiljø! 

Tirsdag den 27. februar 2024.240227 nordic waste alling aaNordic Waste: Inden jordskredet for alvor satte ind udgjorde det forurenede overfladevand en trussel mod vandmiljø og grundvand. Det gør det fortsat!

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers