danlendenosv

Ulnits.leth

LIVESTREAMING: POLITIK, MILJØ OG FISK!

Fiske og miljønyt - front

HenrikLethKV21Har besluttet at stille op til 4 år mere i byrådet!

Debat om østforbindelsen

Torsdag den 1. april 2021.210401 bredningen tunnel vandstand

Fremover vil klimaforandringerne betyde flere episoder med forhøjet vandstand i Randers Fjord. Klimabroen der skal sikre midbyen mod vandet og lette trafikpresset på Randers Bro, har førsteprioritet. Skal der senere etableres endnu en forbindelse vil en tunnel være det bedste valg. 

Kommunen og Gudenåen

Mandag den 8. marts 2021.210308 gudenaaen fri

Gudenåen opstrøms Tange: Da jeg mener at en fritløbende Gudenå bør være første prioritet, har jeg fremsendt følgende ændringsforslag.

Kursus i fluefiskeri

Torsdag den 11. marts 2021.210311 henrik leth fisker

Under kurset er der mulighed for at fiske fra båd, flåde, kano og bro i den 60 ha store Sdr Vig Sø. Det er hovedsageligt helt og søørred, vi skal prøve kræfter med.  

Debat: Lavbundsjorde

Mandag den 1. marts 2021.210301 Randers Fjord Lavbundjord

I baggrundens ses fjorden og i front de opdyrkede strandenge der er "hegnet" ind med diger. 

Gudenåen: Har Lea omløb i hovedet?

Torsdag den 11. marts 2021. 210311 tange eastsiden skovSkal der som flertallet i byrådet ønsker det graves et langt omløb på østsiden af vandmagasinet (Tange Sø), vil gravemaskinerne skulle ændre disse istidsskabte ådals bakker for for evigt. God oprindelig natur skal ofres for et kunstigt åløb, der graves ved siden af den opdæmmede Gudenå.

Opbakning til Gudenåen

Søndag den 28. februar 2021210228 tange museum vandkraft

11 ud af 13 lyst- og sportsfiskerforeningerne bakker op bag en genetabelering af Gudenåen.

Byrådets om Gudenåen

Onsdag den 10. marts 2021.210310 laks gydepladser tange

Billedet er fra den øvre del af Tange sø og viser den bund som laksen i årtusinder har benyttet som gydeplads og som i er opstemmet stillestående vand. 

Ja til sten i Gudenåen

Mandag den 22. februar 2021.210222 gudenaa marksten

For at skabe standpladser til laks og ørred, har Langå Sportsfiskerforening ansøgt Randers Kommune om tilladelse til udlægning af store sten i Gudenå på strækningen fra Jernbanesvinget og ned til Johannesbjerg.

© 2021 - brakvand - CVR 38707108 -Henrik Leth - Skytten 118 - DK8920 Randers
X