Forurenet overfladevand: Hvad er planen?

Onsdag den 13. marts 2024. 240313 nordic waste droneNordic Waste: Arven fra den "berømmede og bæredygtige virksomhed" vil i uoverskuelig fremtid være forurenet overfladevand der skal renses for ikke at ødelægge miljøet, vores grundvand og sundhed.

Brug for permanente løsninger

Det fra forurenede vand fra Nordic Waste vil i en uoverskuelig fremtid skulle renses hvis ikke vandmiljøet og grundvandet skal lide yderligere skade.

Frank Nørgaard der er formand for Miljø og Teknik Udvalget udviser sammen med byrådsflertallet en bekymrende ligegyldighed over for miljøbeskyttelse ved at være villig til at acceptere en midlertidig løsning med så alvorlige konsekvenser. Frank Nørgaard forsikrer os, at bassinet kun skal være i funktion i højst 4 år....

Men et eller flere utætte opbevaringsbassiner til forurenet vand er ikke løsningen, og kan potentielt forværre problemet i stedet for at løse det, især hvis det kun er designet til at vare i få år og ikke engang har en tæt membran. 

Vandet vil altid løbe fra Nordic Waste og ud i miljøet

Så længe der er deponeret forurenet jord og andre artige sager på Nordic Waste grunden vil der strømme forurenet vand ud i miljøet. Des større mængder nedbør des mere overfladevand og forurening. 

Den bedste løsning for at redde vores elskede Alling å, fjorden og miljøet, er at bortskaffe de enorme mængder forurenet jord der er deponeret på Nordic Waste. Men hvem vil have de store mængder jord? 

Næstbedste vil være at opføre et permanent og specielt designet renseanlæg ved Nordic Waste, som via dræn kan opsamle og rense vandet fra den før så “berømmede og bæredygtige” virksomhed. 

Skal det forurenede midlertidigt opbevares, skal det naturligvis være i tætte og overvågede bassiner.

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers