Jordskred, forurening og politianmeldelse!

Onsdag den 13. december 2023.231213 nordic waste indgang Opdateres - Nordic Waste: Desværre er det ikke overraskende, at jorden skrider og at der strømmer forurenet vand fra fabriksområdet til Allingeåen. Den åbenlyse forurening har nu resulteret i en politiameldelse.

Desværre ikke nogen overraskelse. Jorden skrider og forurenet vand strømmer ud i Allingeåen 

I miljøgodkendelsen står der: Nordic Waste er "et ressource center der modtager en lang række affaldstyper med henblik på genbrug og nyttiggørelse"... Og fra virksomhedens hjemmeside: “Vi befinder os i Ølst mellem Århus og Randers, og vi kan med vores to unikke vaskeanlæg som den første virksomhed i Danmark rense forurenet jord og genvinde rene råstoffer i form af sand og grus, som vi leverer tilbage til bygge- og anlægsindustrien.

Et godt og ædelt formål der fint flugter med målsætningerne om genbrug, cirkulær økonomi og ressourcebevisthed.

Virkeligheden

Ideelt hvis der var overensstemmelse med mængden af den forurede jord der indleveres til Nordic Waste og den mængde jord der renset og nyttiggjort forlader virksomheden.

Men såden er det langt fra. På området ved Nordic Waste er der i følge forvaltningen tilført 3.792 millioner tons jord til rensning, mens der kun er renset og kørt 162.882 tons væk fra Nordic Waste. Altså er der kørt 23 gange mere forurenet jord ind på Nordic Waste end der er renset og kørt væk….

Efter samme beregning skulle der således fortsat være deponeret mere end 3.229 millioner tons forurenet jord på grunden. Jord der påvirker den lerede undergrund og som har sat gang i jordbevægelser og jordskred.

Forureningen af Allingeåen

Når det regner vil regnvandet trænge ned gennem det forurede jord og bl.a. optage de miljøfremmede stoffer som måttes findes i jorden. Lerlaget under det tilkørte forurede jord vil blokere det meste vand som i stedet vil søge ned af bakkerne og videre ud i vandmiljøet. 

Hvad der præcist findes af miljø fremmede stoffer i vandet vides ikke, eller det vil man ikke vide.... Der er således ikke foretaget offentlige faunaprøver i Allingeåen opstrøms og nedstrøms Nordic Waste. Ligeledes er der ikke foretaget uvildige kemiske analyser af det vand, der fra Nordic Waste grunden løber ud  Allingeåen og videre ud i Randers Fjord. 

Min video fra den 12. december 2023.

Se TV2 Østjyllands indslag om Nordic Waste og forureningen af Allingeåen

Bekymret lystfisker vil politianmelde Nordic Waste

Et stort jordskred ved Nordic Waste har gjort, at alle ansatte kæmper for at redde bygningerne. 

35 mand arbejder i døgndrift for at stoppe jordskred

Den seneste tids ekstraordinært store regnmængder gør, at en stor bunke jord flytter på sig hos virksomheden Nordic Waste.

231213 nordic waste tv henrik leth

I bagggrunden ses siloen der kan vælte hvornår det skal være. Tydeligvis er der ikke styr på de store mængder forurenet jord der er opbevaret på området ved Nordic Waste. 

231213 nordic waste politi henrik leth

Amtsavisen den 13. 12. 23: Når der skal redegøres for en mulig forurening bruges der ord som "vurderes" og "skønnes". Faunaprøver og kemiske analyser fra uvildige instanser er ikke noget man finder vigtigt. 

 Læs også: 

Nordic Waste - Opdateret 20.01.23 

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers