Menu_multe_400_125

Var det ikke for den høje kilopris og det omfattende garnfiskeri, som vi blandt oplever det i mundingen af Randers Fjord, kunne vi have et superfiskeri efter "de grå skygger"!

Multer på flue

Multer - det kan lade sig gøre!

Mindre multe fra Polderrevet

Mindre multe fra en sommermorgen på Polderrevet

I sommermånederne kan vi i det lave vand langs vores kyster og havnemoler møde en flok store blanke fisk, der på trods af badegæster og støjende strandliv uhæmmet fortsætter deres fødesøgning.

Mange har ved første øjekast troet, at det var en flok ørreder, der utilsigtet har forvildet sig ind i det varme kystvand - imidlertid er der som oftest tale om multer.

Der findes over 100 forskellige multearter, der dog for det meste lever i langt varmere farvande. På vores breddegrader er der imidlertid gode chancer for at fange den tyklæbede multe, den tyndlæbede multe og guldmulten.

Multen træffes af lystfiskere mest på lavt vand, hvor den ofte kan spottes, når den roder i alger og vandplanter.

Multen lever, i modsætning til de fleste andre fisk, næsten kun af "vegetar mad" (d.v.s forskellige typer alger), lidt småorm, snegle, muslinger og enkelte gange fiskeyngel og tanglopper.

Multetips

Min første multe

Min første multe fanget i havstokken på den sydlige side af Helgenæs!

Fluer og fisketeknik

Når der fiskes efter multer, som søger føde på bunden, benytter jeg næsten altid en strike-indikator, justeret så fluen netop kan ligge på bunden. Indikatoren bevirker, at man altid er klar over fluens placering.

Udfordringen består nu i at placere fluen, så den lander på bunden lige foran multen. Observerer man, at multerne søger føde midt i vandet, fx over ålegræs, trådalger eller blæretang, justeres strike indikatoren blot til den aktuelle dybde.

Ignoreres fluen, hvad der er oftest er tilfældet, kan man forsøge at provokere multerne ved at skifte til en streamer monteret med en efterfølger flue, fx en tangloppe imitation i str. 14 - 16. Her vil man opleve, at multerne indstiller deres fødesøgning og nysgerrigt følger efter fluerne. Når man kan se at multen svømmer tæt efter fluerne, gælder det om at holde en kort pause. Går det efter planen, bider multen nu på den lille tangloppe-imitationsflue.

Kniber det med at fange multernes opmærksomhed, kan man forsøge at øge indtagningshastigheden og samtidig "sætte lidt liv i fluen". Det gøres ved, at man samtidig med indtagningen vrikker med stangen, fra ide til side. 

Vær også opmærksom på at forfangstykkelsen kan være afgørende. Til krogstørrelse 10 - 16 vil en spids 0,22 m.m. være passende. Ved større krogstørrelser benyttes et en kraftigere forfangsspids. Bedste erfaringer har vi med grønne marbou fluer eller fluer  lig Red Tag, gerne belastede og med højest et sparsomt hackle.

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers