Multetips

Min første multe

Min første multe fanget i havstokken på den sydlige side af Helgenæs!

Fluer og fisketeknik

Når der fiskes efter multer, som søger føde på bunden, benytter jeg næsten altid en strike-indikator, justeret så fluen netop kan ligge på bunden. Indikatoren bevirker, at man altid er klar over fluens placering.

Udfordringen består nu i at placere fluen, så den lander på bunden lige foran multen. Observerer man, at multerne søger føde midt i vandet, fx over ålegræs, trådalger eller blæretang, justeres strike indikatoren blot til den aktuelle dybde.

Ignoreres fluen, hvad der er oftest er tilfældet, kan man forsøge at provokere multerne ved at skifte til en streamer monteret med en efterfølger flue, fx en tangloppe imitation i str. 14 - 16. Her vil man opleve, at multerne indstiller deres fødesøgning og nysgerrigt følger efter fluerne. Når man kan se at multen svømmer tæt efter fluerne, gælder det om at holde en kort pause. Går det efter planen, bider multen nu på den lille tangloppe-imitationsflue.

Kniber det med at fange multernes opmærksomhed, kan man forsøge at øge indtagningshastigheden og samtidig "sætte lidt liv i fluen". Det gøres ved, at man samtidig med indtagningen vrikker med stangen, fra ide til side. 

Vær også opmærksom på at forfangstykkelsen kan være afgørende. Til krogstørrelse 10 - 16 vil en spids 0,22 m.m. være passende. Ved større krogstørrelser benyttes et en kraftigere forfangsspids. Bedste erfaringer har vi med grønne marbou fluer eller fluer  lig Red Tag, gerne belastede og med højest et sparsomt hackle.

 

Strømskel - en yndet plads for multer

Multerne ynder at fouragerer i strømskel som her i den ydre del af Randers Fjord!

Forfodring og tørflue!

Fisker man på lokaliteter hvor strømmen ikke er for stærk, kan det lade sig gøre at få multerne til at fokusere på overfladen! Prøv at forfodre med små stykker hvedebrød. Et par gange er det lykkes for mig at at få multerne til at fjerne fokus for alger på sten og blæretang til fordel for brødet på overfladen.

Lykkes det at få multerne til "bollerne", kan der fiskes med en tør "bolleflue" - en #10 krog med hjorte hår i muddler stil, der efterfølgende er klippet til så der er lighed med et stykke brød. 

Her finder du multerne

Der bliver tilsyneladende flere og flere multer i området. Således har jeg flere gange oplevet hvorledes multe stimer "støvsuge" sandbunden for bl.a. småsnegle på kun 30 cm. vand.

Multerne følger tidevandet og trækker i forbindelse med højvande ind over det flere kvadrat kilometer store vadehavsområde ved Randers Fjords udmunding. Et område, der som bekendt er utroligt rigt på fødeemner.

Der er de største chancer her, når højvandet indtræffer i de varme eftermiddags timer. 

Også under vadefiskeri langs sejlrenden møder man ofte multer der fouragerer på drivende alger.

Djursland

Langs hele Djurslandskysten er der også særdeles gode chancer for at møde multer.

Opsøger man småvige og havnemoler, hvor der er strømlæ og derfor mange alger, gælder det blot om at vente. Pludseligt er der en flok multer inden for kastevidde!

Flere erfaringer ønskes

Efter nogle års observationer, har vi gjort os følgende iagttagelser: 

  • Multerne er mest aktive om formiddagen og midt på dagen.
  • Vi foretrækker sol.
  • Vi foretrækker en svag pålandsvind og dønninger, der ikke er så kraftige at vandet i strandzonen bliver uklart. 
  • Vi møder multerne fra juni til ind i september.
  • Vi møder jævnligt "tailende" multer
  • Vi møder jævnligt "brændings-multer", der fouragere tæt på overfladen!

På lidt dybere vand kan man se fisken eller dens skygge.Et yndet opholdssted er blæretang omkring små-odder og rev. (Gerne områder hvor der er strømlæ og store forekomster at vandplantedele og alger) Derudover er moleanlæg altid et besøg værd.

Ved højvandet har vi set og fisket til multer der sammen med vandet er trukket ind over de næringsrige vader.

Du kan vælge mellem at snige dig langs stranden og så håbe på ikke at skræmme multerne før end du ser dem, eller du kan sætte dig og vente ved et af favoritstederne.

Har du erfaringer med multerne, fiskestederne, teknikken og fluerne skal du være velkommen til at indsende et bidrag (tekst, foto, fluer m.v.). Du er også velkommen til at kontakte mig pr. telefon eller komme forbi.

Ørrederne har også smag for multefluer!

Fiskede på en mindre flok multer i Randers Fjord. Pludselig gik strike-indikatoren under, men det var ikke en multe!

multe_4

Multe fra Randers Fjord. Det gælder om at være på pladsen det rigtige tidspunk!

multe_5

Multerne fouragerede i strømkanten som anes til venstre for sømærket. En flue fisket ca. 30 cm under overfladen styret af en strike-indikator virkede!

 

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers