Jomfrutur uden vind!

Søndag den 7. maj. 2017.

170507 kaloe dorthe

Dorthe Hansen og hendes sprit nye Anderson Mosquito er klar til en tur i Kalø Vig. 

Djursland, Kalø Vig.

Udover at prøve at overliste en ørred og lidt hornfisk, var dagens tur sat af til at introducere Dorthe Hansen for de mange muligheder i en pontonbåd. 

For en gangs skyld drillede vinden ikke!

Bådene blev hurtigt klargjort og båret til vandet. Svømmefødderne kom på og kursen blev sat. 

Selv om Dorthe aldrig tidligere har sejlet robåd eller flydering, gik der ikke mange minutter før en Mosqeeto'en gled smukt over den blanke vig. Der blev roet begge veje og snart kom svømmefødderne også i brug! 

Som det ses på kortet kom vi godt rundt, og mon ikke der er en der her til aften og i morgen tidlig er lidt øm i ben og arme? 

Fiskeriet gik mindre godt. Måske var ørrederne fortrukket på grund af de mange sæler vi til gengæld så fra morgenstunden af?

Havde kontakt til et par hornfisk og en enkelt ørred. 

170507 kaloe dagens dorte ruin

Fint vejr. Lidt op af dagen kom der dog lidt moderat vind...

170507 kaloe dagens lars ruin

Lars Andersen prøver indersiden af det tværgående rev.

170507 kaloe dagens tur

Dagens tur i området omkring Kalø Slotsruin. Fik startet optegningen lidt sent, så mon ikke 7 kilometers drift er nogenlunde ramt?