Sensommer og makrel

Søndag den 20. august 2023.230820 kobberhagen hjelmDjursland, Kobberhagen: Formiddagstur i stigende vand gav makrel, en torsk og fjæsing . Mistede desuden en ørred. 

Stigende vand, torsk, fjæsing, makrel og en mistet ørred...

Med smukke Kattegat og Øen Hjelm som baggrund riggede vi både og grej til. Hjelm er en af de mindre øer i Kattegat og dækker et areal på omkring 0,4 kvadratkilometer. Øen har ingen fastboende befolkning og er primært brugt til naturbevarelse, forskning og rekreation.

Havde medbragt en #7 stang med en hurtigsynkende line og min #6 stang med en I-line.

Fiskede først kystnært i håb om at friste en ørred. 

Skiftede derefter over til det tungere set-up og en streamer. Fiskede på dybder ned til 10 - 11 meter.

Fangede nu et par makreller, fjæing og en lille babytorsk. 

Havde også, lidt tættere på kysten en ørred, der efter et halv minuts tid slap af fluen.

Henrik Minor Vedel, der for en gangs skyld ikke havde monteret motoren (spørg han gerne hvorfor) fangede en stor sortmundet kutling. 

Den sortmundede kutling er en invasiv art i visse områder uden for sin naturlige udbredelse. Dens tilpasningsevne og reproduktionshastighed har ført til bekymringer om dens påvirkning af lokale økosystemer og udkonkurrering af indfødte arter.

Sluttede ved middagstid efter at have hils på Thomas Sams og Lars Pedersen, der sejlede langt ud i Hjelmdybet.

Læs mere om makrel på flue: https://brakvand.com/flue-fisk/makrel-pa-flue

230820 kobberhagen streamer

Fiskede streameren på en en synkende line.

230820 kobberhagen makrel

Et par fine makreller kom med hjem til rygeovnen. 

Om makrellen

Makrellen (Scomber scombrus) er en pelagisk fisk. Den lever i de åbne farvande i havet, væk fra kysten.

  1. Udbredelse: Makrellen findes i tempererede og subtropiske farvande over hele verden. I nordlige områder som Skandinavien og det nordlige Atlanterhav er makrellen en vigtig kommerciel fisk.

  2. Føde: Makrellen er en rovfisk, der primært lever af planktoniske krebsdyr, små fisk og larver. Den har et stort og effektivt sæt af gæller og fangststrukturer, der tillader den at filtrere plankton og små organismer fra vandet.

  3. Reproduktion: Rognen og sæden frigives i vandet, hvor befrugtningen sker. Efter befrugtning klækker æggene, og larverne udvikler sig. De unge makreller vokser hurtigt og når reproduktionsalderen på omkring 2-4 år, afhængigt af området.

  4. Vandringsmønstre: Makrellen er kendt for sine årlige vandringsmønstre, hvor den følger de kolde strømme om sommeren og vandrer mod varmere farvande om vinteren.

På grund af makrellens betydning for fiskeriindustrien og økosystemet er der også bekymringer om overfiskeri og bevarelse af bestanden for at sikre en bæredygtig udnyttelse af denne ressource.

 230820 kobberhagen tang bund

Blæretang der svajer i strømmen. Havbunden ved Kobberhagen er sund, men da planerne om en række havbrug i området endnu ikke er helt skrinlagt, kan vi kun frygte fremtiden.  

230820 kobberhagen torsk

I dag er der desvære rigtigt langt mellem torskene og det var et dejligt gensyn med denne baby. Tidligere var torsken talrig i Kattegat, men efter at der er introduceret avanceret teknologi og effektive fangstmetoder som bundtrawl, er det gået ned af bakke for torsken.  Dette har ført til en overudnyttelse af torskebestandene i mange farvande, herunder Kattegat. Overfiskeri har negativt påvirket bestandene, da de ikke har haft mulighed for at regenerere sig selv på grund af den høje fangst.

230820 kobberhagen hills

Kom godt ud og omkring med Torqeedoen. 

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers