Morgentur ved Esby

Søndag den 10. september 2023.230910 esby makrellerDjursland, Helgenæs, Esby: Morgentur i dis med fangst af fjæsing og bomstærke makreller. Startede med at fiske efter ørred tæt på land, men måtte lidt offshore for at få bid!

Indisponibel, rådyr, fjæsing og makrel fight!

Planen var at jkeg skulle sammen med henrik Miner vedel, der imidlertis havde skrevet på Messenger at han var indisponibel efter en munter aften.

Kom tidligt afsted og var på pladsen ved Esby lidt over seks. Kørsel lige før daggry er altid spændende og heller ikke ufarligt. Specielt på Helgenæs fik jeg syn for den store tæthed af rådyr der krydsede vejen. Kørte langsomt og var årvågen og undgik uheld. 

Diset vejr kan skabe en helt speciel stemning på havet.

Tre, fire lystfiskere var allerede igang, så jeg startede med at sejle et stykke ud for efterfølgende at sejle nordpå. Efter en god kilometer sejlede jeg ind mod land for at prøve at finde og overliste en ørred. Det lykkedes ikke.

Efter små tre timer langs kysten hvor jeg hverken så eller mærkede noget til ørrederne, sejlede jeg længere ud og skiftede til mit synkeline set-up. Havde den altid velfangende Clouser Minnow på det 0,40 mm tykke forfang. 

Fluen var dårligt kommet i vandet før end der var bid. I visse områder var der masser af fjæsing, som jeg idag ikke var interesseret i at fange. 

Fjæsingen der er kendt for sin giftige pigge, er vigtig at håndtere forsigtigt. Det gælder om ikke at blive stukket. Jeg bruger her en tang til at holde fjæsingen mens jeg frigør fluen. 

Heldigvis var der i perioder makreller som også var i biddet.

Makreller er en lækker spisefisk og er sjove at fange på grund af deres styrke og fight. Mandag har jeg således inviteret mine søde naboer på røget makrel. 

230910 esby morgen dis

Startede med at fiske langs kanten og skiftevis placere min fluen tæt på stranden eller i forængelse af båden.  

230910 esby makrel under vand

Makrellen har taget fluen og så går det stærkt! 

230910 esby henrik leth fight

Billedet blev taget mens jeg fightede en makrel. Minder mig lidt omslaget på Bob Dylans Nashville Skyline fra 1969. 

230910 esby bil

På vej retur. Klokken er omkring et og det er stadig diset.

Føj for noget fedtemøg! (Steen Ulnits)

Gratis. Tirsdag den 12. september kl. 18.30

De indre danske farvande gisper efter vejret i sommervarmen. Trods flere velmenende vandplaner.

Inden 2028 skal Danmark ifølge EU’s Vandrammedirektiv have opnået en “god økologisk tilstand” i alle vore vandområder. Men udviklingen er desværre gået den forkerte vej de allerseneste år.

Emnet for dette oplæg er en status over forureningen og næringssalt-situationen i de indre danske farvande generelt og Randers Fjord specielt. 

Hvorfor er der fedtemøg overalt? Hvad er gået galt? Hvad er fedtemøg? Og hvad kan der gøres?

Der vil være masser af fotos undervejs. Også fra forårets etablering af nye stenrev og udplantning af ålegræs ved Udbyhøj.

Oplægsholder er fiskeribiolog Steen Ulnits, som har været bosat i Randers siden 2007.

Tilmelding: https://aof.dk/kurser/foredrag-og-debat/naturen/aof-randers/6623211029/foj-for-noget-fedtemog-gratis/44401/

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers