Grå og grøde!

Fredag den 12. juli 2016.

160812 gudenaa popper

Jeppes fine popper kom endnu engang på forfanget...

Gudenåen ved Randers 

En hurtig eftermiddagstur i Gudenåen omkring Randers Naturcenter. Vandstanden lav, grøden høj og dagen grå med støvregn. 

Kunne i det klare vand mellem rankegrøden se store stimer af skalle og aborre yngel.

Også et par gedder lavede postyr på overfladen. En popper kom på forfanget og blev præsenteret i de få områder hvor grøden ikke lå helt i overfladen. 

To gange havde jeg bud efter popperen og begge gange var bekendskabet af kort varighed!