Laksetur med lille gedde

Søndag den 12. marts 2023.230312 gudenaa indikator flue

Gudenåen ved Randers: Benyttede det gode formiddags vejr og søsatte ved Stevnstrup. Mens jeg drev nedstrøms fiskede jeg med en belastet flue godt to meter under strike-indikatoren.

Laksedrømme og fisketeknik

Den nedre del af Gudenåen er svær at "læse" når det gælder eventuelle standpladser for laksen. Åen er bred og ensformig og der er kun få oplagte standpladser for de laks, som de næste måneder returnere efter nogle års ophold i nordatlanten.

Laksen har travlt og fjorden gennem fjorden og op i åen klares typisk på under et døgn. Dette er dog også en af forklaringerne på, at der kun sjældent fangets lystfiskerlaks i fjorden og langs med kysten. 

Op i åen fortsætter de fleste laks opsstrøms til de kan finde en velegnet standplads. Det kan være knolde i åbunden, strømlæ bag trærødder eller væltede træer. Ideelt burde det være bag store sten, men de er forlængs fjernet i forbindelse med tidligere tiders sejlads af gods mellem Silkeborg og Randers. 

Hovedparten af laksene fortsætter et godt stykke op mod spærringen ved Tange. De fleste bliver i denne del af åen, nogle søger lidt nedstrøms igen. 

Enkelte gør dog holdt nedstrøms Langå og det er en af dem, jeg vil forsøge at fange fra min pontonbåd - selvfølgelig på flue!

Da der som nævnt ikke er oplagte standpladser har jeg valgt at affiske hele strækningen, men jeg stille og roligt driver nedstrøms. Enkelte pladser fiskes dog lidt mere intensivt end andre. Det drejer sig eksempelvis om pladsen bag øen ved Laksegården, hele "Grønlændersvinget", hullet umiddelbart nedstrøms Stevstrup søsætningspladsen og området ved jernbanebroen hvor jeg sidste år havde en laks kortvarig på geddefluen. 

En god ting for åen og miljøet ville være et genudlægge nogle af de store sten som tidligere er blevet fjernet!

På dagens tur blev det ikke til laks. Eneste fisk, var en lille gedde der blev fristet af min lakseflue. 

Efter den kommende uges nedbør, prøver jeg igen!

230312 gudenaa motor

Har medbagt den 10,5# lange stang med nymfe set-up og min geddestang med synkeline.  

230312 gudenaa henrik leth

Temperaturen lå lige over nullet og vinden friskede over middag op, så det var godt at være pakket godt og vindtæt ind. 

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers